donderdag 9 september 2010

Belofte

Vanavond was ik in de grote vergaderzaal van de Staten van Flevoland voor mijn beëdiging als gedeputeerde. Ik heb zo'n gebeurtenis vaker meegemaakt, maar daardoor is het voor mij allesbehalve een automatisme geworden. Het blijft elke keer een plechtig moment om in alle openbaarheid in wat oud-hollands taalgebruik o.a. te verklaren dat ik 'rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen'.

Alhoewel integer handelen van bestuurders wat mij betreft vanzelfsprekend moet zijn, zien we toch met enige regelmaat dat dit niet altijd het geval is. Negatieve berichten hierover raken het hele openbaar bestuur en tasten het vertrouwen in de overheid aan.

Het is daarom niet voldoende om gewoon integer te zijn. Het is goed om dat zo nu en dan in een openbare bijeenkomst, voor ieder die het horen wil, plechtig te verklaren. Dat geeft ook iedereen het recht om mij in de toekomst aan te spreken op de gedane belofte. En zo hoort het ook.

Na deze beëdiging ben ik nu officieel lid van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Als zodanig ga ik u op deze plaats de komende periode op de hoogte houden van mijn activiteiten. Als u suggesties heeft hoor ik dat graag.

Als u de installatiebijeenkomst nog eens wilt nakijken, klik dan hier.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten