dinsdag 12 oktober 2010

Autisme

Vandaag heb ik in het provinciehuis een symposium geopend over het onderwerp Autisme. Centraal stond de vraag hoe autisme bij kinderen zo vroeg mogelijk kan worden ontdekt zodat beter behandeling mogelijk is. De organisatie van het symposium was in handen van de Integrale Vroeghulp Flevoland en het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland.

Tijdens het symposium stonden de verschillende stadia van signalering , de zoektocht naar de juiste hulp , diagnosticeren en behandeling centraal. Uiteindelijk moeten uitwisseling en afstemming ertoe leiden dat elke stap voor het kind en zijn of haar ouders soepel kan verlopen.

In mijn openingswoord heb ik benadrukt dat het vooral draait om samenwerking. Samenwerking tussen de partners van het convenant autisme en iedereen die betrokken is bij de doelgroep. Elkaar kennen en dus weten te vinden, elkaar advies geven en de handen ineen slaan voor kinderen met autisme. Daar gaat het om.

De provincie heeft weliswaar geen wettelijke taak op het gebied van autisme, maar is wel betrokken bij zorg- en onderwijsprojecten. Via projectsubsidies en het beschikbaar stellen van het provinciehuis voor bijeenkomsten kunnen we toch iets betekenen voor mensen met autisme.

Goed werkende vroegsignalering kan ervoor zorgen dat kinderen later in de jeugdzorg terechtkomen. Jeugdzorg is wel een wettelijke taak van de provincie. Door vroeg en gericht te werken aan de autistische aandoening, kunnen bijkomende problemen en jeugdzorg achterwege blijven. Dat is wel zo prettig.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten