woensdag 6 oktober 2010

IPO (2)

Het IPO-congres (Interprovinciaal Overleg) is inmiddels achter de rug en ik ben weer onderweg naar het provinciehuis voor een vergadering van de commissie Samenleving. Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen twee dagen. De doelen die ik me vooraf had gesteld, te weten nieuwe contacten leggen en inspiratie opdoen, zijn ruimschoots gehaald. Tijdens de 'sociale avond' in het provinciehuis van Overijssel (foto) heb ik veel gesproken met collega-gedeputeerden en statenleden uit het land. Allemaal mensen die ik de komende periode op een of andere manier weer ga ontmoeten. Dan helpt het, als je elkaar kent. Snel een goed netwerk opbouwen is in deze functie misschien nog wel belangrijker dan in mijn periode als wethouder. Zo'n congres helpt me daar enorm bij.

Op de tweede dag stond het thema ‘regionale economie’ centraal. In een plenaire zitting passeerde een groot aantal aansprekende projecten de revue. In een soort talkshow discussieerde Astrid Joosten vervolgens met betrokken bestuurders en ondernemers. Dit soort bijeenkomsten levert veel idee├źn op die mij de komende periode op de een of andere manier weer van pas gaan komen.

Dat ook provinciebestuurders met hun tijd meegaan, bleek uit het feit dat bijna een derde deel van de aanwezigen actief was op Twitter. De organisatie speelde hier mooi op in door tussen de sprekers door verslag te doen van de getwitterde reacties op wat er op het podium gebeurde (hashtag #IPO10). De kracht van dit medium werd nog eens extra duidelijk toen de provincie Zuid-Holland de RijnGouwelijn presenteerde en de rector magnificus van de Leidse Universiteit, Paul van der Heijden, uitleg gaf waarom het van groot belang is dat een provincie over doorzettingsmacht beschikt wanneer een gemeente regionale planontwikkeling frustreert. Gedeputeerde Asje van Dijk (Zuid-Holland) maakte tijdens deze presentatie bekend dat de gemeente Leiden een dag eerder had besloten om het verzet tegen de aanleg van de lijn te staken. Hij deed dat echter een kwartier voor het Leidse college dit nieuws zelf bekend maakte op een persconferentie. Op zo'n moment zie je dat een ouderwets embargo met de komst van Twitter niet meer werkt. De Leidse GroenLinks-fractievoorzitter deed via Twitter zijn beklag over het feit dat hij zich aan het embargo moest houden, terwijl de hele wereld al wist wat het college had besloten. U zult begrijpen dat ik als voormalig Leids wethouder genoot van deze confrontatie tussen mijn heden en verleden.

In de afgelopen periode is er binnen het IPO gesproken over de rol die de provincies zouden moeten hebben in het bestuur van ons land. Tijdens het congres werd de uitkomst van deze discussie in een uitzonderlijk heldere presentatie weergegeven. Ik zou willen dat meer presentaties zo helder waren.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten