woensdag 28 september 2005

De Teyding

Vandaag was er in de agenda veel ruimte voor politieoverleg. Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen waren het horecabeleid en de procedure rondom vergunningverlening voor evenementen binnen de gemeente. In opdracht van de gemeenteraad werk ik momenteel aan een voorstel voor het aangaan van convenanten met de plaatselijke horeca. Doel is dat we waar mogelijk wat meer ruimte geven aan de plaatselijke horeca onder voorwaarde dat de horeca-ondernemers stappen zetten om de overlast terug te dringen. Bij de uitwerking van dit onderwerp is de politie een belangrijke partner. Verder hebben we gesproken over het verloop van een aantal concrete handhavingsacties waar we binnen de gemeente mee te maken hebben.

Tussen de middag een prettig gesprek gehad met iemand die er over nadenkt om binnen de gemeente wat te gaan investeren op het gebied van recreatie en toerisme. Gezien de potentie van Warmond op dit gebied geen slecht idee. Ik heb wat suggesties gedaan.

Vanmiddag hadden we met het hele college overleg met het bestuur van onze Woningstichting. Onderwerp van gesprek was de ruimtelijke ontwikkeling, met name woningbouw, binnen Warmond. Woningstichting en Gemeente zijn van oudsher partners van elkaar wanneer het gaat om realisatie van betaalbare woningbouw. We hebben goede afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen waar we elkaar de komende tijd nodig hebben.

Ik merk de laatste tijd steeds vaker dat de komende fusie nu ook buiten de gemeente invloed begint te krijgen. Het vertrouwde weekblad 'De Warmonder' heeft sinds vandaag ook de ondertitel Nieuwsblad Teylingen gekregen. Verder was ik prettig verrast met het initiatief van een tweetal inwoners om een onafhankelijke nieuwssite te starten. Kijk maar eens op www.deteyding.nl

Tot zover, tot morgen.

1 opmerking:

  1. De Warmonder (evenals De Sassenheimer en De Voorhouter trouwens) zal per 1 januari 2006 ophouden te bestaan, zo is mij bekend. De uitgever zal dan in de hele gemeente Teylingen het 'Nieuwsblad Teylingen' gaan verspreiden. Het is maar de vraag of het aandeel Warmonds nieuws, zoals we dat nu gewend zijn, hetzelfde zal zijn. Zo zie je maar dat een herindeling ook op andere dan gemeentelijke gebieden de nodige gevolgen kan hebben.

    BeantwoordenVerwijderen