donderdag 29 september 2005

Veiligheidsregio

Een groot deel van de dag ging vandaag op aan een bijeenkomst van de veiligheidsregio. Een bont gezelschap van burgemeesters en vertegenwoordigers van politie, brandweer, GGD en justitie die samen het bestuur vormen van de verschillende veiligheidsorganisaties. Deze organisaties zijn werkzaam in een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom in het noorden tot Nederlek in het zuiden.

We hebben vooral gesproken over organisatorische aspecten van de veiligheid. Als gemeente willen we natuurlijk maximaal invloed hebben op dit onderwerp binnen de eigen gemeente maar daar staat tegenover dat je de verschillende diensten alleen goed kunt organiseren wanneer je dat op een veel grotere schaal doet .

Vanmiddag was ik even aanwezig bij een presentatie aan ons eigen personeel. Daar werd uiteen gezet hoe de procedure met betrekking tot de plaatsing van mensen op functies binnen de nieuwe gemeente gaat plaats vinden. Een belangrijk onderwerp voor de medewerkers.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad. Ook deze stond weer voor een belangrijk deel in het teken van de fusie om precies te zijn het plan voor de inrichting van de toekomstige gemeentewinkel in Sassenheim. Deze ontwikkeling gaat duurder uitvallen dan we aanvankelijk dachten en dus moesten we toestemming aan de gemeenteraad vragen. We hebben een nuttige discussie gevoerd over kwaliteit van de dienstverlening in de nieuwe gemeente en de prijs die daarvoor betaald moet worden. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met ons voorstel en kan de aannemer in Sassenheim aan het werk om te zorgen dat alles op tijd klaar is.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten