dinsdag 27 september 2005

Louche politiek

Ik kan niet ontkennen dat ik vanmorgen met enige teleurstelling kennis nam van een ingezonden brief van de heer F. Winkel uit Voorhout. Onder de kop 'De louche politiek regeert in het wangedrocht Teylingen' geeft de schrijver zijn mening over de vorming van de nieuwe gemeente. Nu heeft iedereen recht op een eigen mening, daar zult u mij niet over horen. Maar om de raadsleden in een ingezonden brief te verwijten louche politiek te bedrijven en aan belangenverstrengeling te doen en ze tegelijk te portreteren als onuitstaanbare regenten en dorpspotentaatjes gaat mij wel een beetje te ver. Jammer dat we via de krant op deze manier met elkaar om moeten gaan. Gelukkig zijn er 30 november verkiezingen in de nieuwe gemeente en kan iedereen zijn of haar mening kenbaar maken. Ik hoop dat ik de heer Winkel de komende tijd nog eens mag ontmoeten om eens van hem te vernemen wat er volgens hem precies fout is gegaan.

Vanmorgen begonnen met de wekelijkse vergadering van ons college van Burgemeester en Wethouders. We hebben gesproken over de inrichting van een speeldveld voor de Warmondse jongeren, ons gebogen over een subsidieverzoek voor het onderhoud van molens en we hebben een aantal besluiten met betrekking tot ruimtelijke plannen genomen. De complete verslagen treft u zoals altijd weer aan op de gemeentelijke site.

Vanmiddag was de stuurgroep Teylingen weer bijeen. Dat is de voorbereidingsgroep voor de nieuwe gemeente waarin de drie colleges zitting hebben. Hoogtepunt van de agenda was vandaag het vaststellen van het ontwerp-functieboek. Dat is een document waarin alle nieuwe functies binnen de nieuwe gemeente worden beschreven. Op basis hiervan zullen alle medewerkers uit de drie gemeenten worden ingepast in de nieuwe organisatie. De vaststelling van dit functieboek markeert het begin van een periode die vooral voor onze medewerkers behoorlijk spannend kan worden. Als het goed is weet iedereen voor 1 januari waar hij/zij aan toe is.

Tot morgen.

1 opmerking:

  1. Ik ben het eens met je teleurstelling over de ingezonden brief van de heer Winkel. Juist hij zou, als oud-burgemeester van Noordwijkerhout, toch beter moeten weten, vind ik.

    BeantwoordenVerwijderen