woensdag 18 oktober 2006

Statuut

In het kader van de herstructurering komt het voor dat woningcorporaties over gaan tot de sloop van bestaande woningen om op dezelfde plaats moderne huurwoningen terug te kunnen bouwen. Vaak gaat het om huurwoningen die behoren tot het goedkoopste deel van de voorraad. Om te voorkomen dat de bewoners van dergelijke woningen in financieel opzicht de dupe worden van het besluit tot sloop, hebben de huurders en verhuurders in onze stad samen met de gemeente een Sociaal Statuut opgesteld. In dit Statuut staan precies de rechten en plichten van partijen beschreven in een dergelijke situatie.

Formeel is zo'n Sociaal Statuut iets tussen huurders en verhuurders en heeft de gemeente nog maar een kleine rol. Toch was ik vanavond voor de eerste keer aanwezig bij het overleg tussen vertegenwoordigers namens de corporaties en de huurdersorganisaties om te praten over een nieuw Sociaal Statuut dat per 1 januari 2007 in werking moet treden. Zo'n onderhandelingsproces gaat precies zoals ik me vooraf had voorgesteld. De huurders willen veel meer, de verhuurders willen juist minder en uiteindelijk bereiken ze overeenstemming ergens in het midden. Wat zou de gemeente daar nog aan moeten verbeteren.

Na afloop ben ik doorgefietst naar een bewonersavond in Leiden Zuid-West. Tijdens een goed bezochte avond gaf de gemeente een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het wijkontwikkelingsplan. Dit soort avonden zijn voor mij buitengewoon waardevol, omdat ik hier pas echt hoor hoe de direct betrokken inwoners denken over onze plannen. Samen met de betrokken ambtenaren hebben we veel opmerkingen kunnen noteren, die een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens een volgende bijeenkomst zullen we laten zien wat we op grond van de gemaakte opmerkingen hebben gedaan.

Opvallend was het feit dat de onderwerpen verkeer en veiligheid het meest aan de orde kwamen. Wat voor Leiden Noord de Willem de Zwijgerlaan is, is voor Leiden Zuid-West de Churchillaan. Ook zo'n regionale wegverbinding dwars door een woonwijk met alle gevolgen van dien. De opgave waar wij in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor staan is om van deze weg door de wijk, een weg voor de wijk te maken. Dat zal nog niet eenvoudig zijn.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten