donderdag 5 oktober 2006

Begroting

Vandaag heeft ons college de begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Een belangrijk moment omdat dit bij uitstek de gelegenheid is om te laten zien welke belangrijke politieke keuzes wij willen maken voor de toekomst. De afgelopen maanden hebben we hiervoor binnen het college flink wat gepraat. Dat waren overigens geen onprettige discussies. In politiek opzicht zitten we wat mij betreft behoorlijk vaak op dezelfde lijn. Over het resultaat ben ik in ieder geval best trots. De belangrijkte speerpunten zijn: onderwijs, integratie, jeugd, minima, de kenniseconomie, sport, cultuur en milieu. Met deze speerpunten willen we beleid uitvoeren waar alle Leidenaren beter van worden, maar waarbij we speciale aandacht hebben voor mensen die het wat minder makkelijk hebben. Voor deze doelen gaan we jaarlijks een extra bedrag uitgeven, dat oploopt tot ruim 10 miljoen euro per jaar in 2010. Voor een deel komt dit geld uit een beperkte verhoging van de bijdrage van onze inwoners, maar voor een groter deel komt het door minder uit te geven aan gemeentelijke taken waar dit college minder belang aan hecht.

Tegelijk met de presentatie van de begroting had ik de directeuren van de Leidse woningcorporaties uitgenodigd. Als belangrijke partner van de gemeente en eigenaar van veel woningen in de stad betalen zij immers een flink deel van de stijgende lasten. In een goed gesprek hebben we de plannen van het college met elkaar doorgesproken.

De begroting voor 2007 is nu naar de gemeenteraad. Binnenkort start daar de politieke discussie. Dan zal blijken of de raad het beleid van het college kan steunen en de begroting zal goedkeuren. Het blijft nog even spannend.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten