dinsdag 17 oktober 2006

Overschrijding

Volle agenda vandaag. Het begon vanmorgen vroeg met een uitgebreide vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders en het eindigde vannacht na een langdurige vergadering van de gemeenteraad.

Een van de onderwerpen van de collegevergadering was een overeenkomst met onze buurgemeente Oegstgeest. Tussen de twee gemeenten boterde het al een hele tijd niet zo. Oorzaak daarvan was een aantal slepende dossiers op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer. Dit college hecht buitengewoon veel belang aan een goede samenwerking met de buurgemeenten. We krijgen in de komende jaren immers met een groot aantal vooral regionale vraagstukken te maken die in onze ogen uiteindelijk veel belangrijker zijn dan de conflicten uit het verleden die nu nog de samenwerking beheersen. Collega John Steegh en ondergetekende hebben daarom sinds ons aantreden in april een aantal keer met collega wethouders uit de buurgemeente om de tafel gezeten om de wederzijdse geschillen bij te leggen. Met resultaat, de beide burgemeesters konden vanmiddag hun handtekening zetten onder een overeenkomst die een dikke streep onder het verleden zet. Daarmee maakten zij de weg vrij voor een nieuwe samenwerking waar we de komende jaren van kunnen profiteren.

Vanavond dus raadsvergadering. Het overgrote deel van de spreektijd ging op aan een boeiende discussie tussen de verschillende raadsfracties over een mogelijk referendum over de winkelsluiting op zondag. Een lastig onderwerp omdat in het collegeprogramma staat dat we de zondagsopenstelling juist willen beperken.

De raadsvergadering eindigde met een debat over de verbouwing en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Een onderwerp uit mijn portefeuille. Onlangs bleek dat de aanbesteding van dit project maar liefst 2,5 miljoen euro boven de door de raad vastgestelde begroting was uitgevallen. Dat gegeven was voor mij aanleiding om het college voor te stellen de verbouwing nog niet te starten. In plaats daarvan gaan we de komende 2 maanden onderzoeken hoe we het financiele probleem kunnen oplossen. Deze vertraging heeft vervelende consequenties voor de Stadsgehoorzaal zelf die in verband met de verbouwing haar deuren al heeft gesloten. Het waren vooral de oppositiepartijen die vonden dat we een verkeerd besluit hadden genomen. In het debat bleek dat ze eigenlijk van mening waren dat het college de verbouwing gewoon had moeten doorzetten. Ik weet zeker dat dezelfde partijen als eerste klaar hadden gestaan om mij politiek te kielhalen wanneer ik deze overschrijding achteraf aan de raad had meegedeeld.

Duidelijk is wel dat de hele raad nu van mij verwacht dat het college binnen twee maanden met een passende oplossing komt. Ik weet dus wat me te doen staat.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten