zondag 22 oktober 2006

Herfst

Vandaag nog even Buitenhof gekeken. Minister Johan Remkes heeft aangegeven dat hij van mening is dat alle gemeenten met minder van 20.000 inwoners initiatieven moeten nemen om binnen 2 jaar te fuseren met een buurgemeente. Als dat binnen 2 jaar niet lukt moet naar zijn oordeel de rijksoverheid ingrijpen en een fusie van bovenaf opleggen. Op grond van het feit dat de gemeenten er de komende jaren alleen maar taken bij zullen krijgen is een omvang van 20.000 inwoners volgens Remkes wel een ondergrens om de taken voor de eigen inwoners naar behoren uit te voeren. Op grond van m'n eigen ervaringen was ik het best met hem eens, maar toen ik vorig jaar aanwezig was bij het kamerdebat over de herindeling Teylingen heb ik de minister toch echt aan de kamer horen beloven dat het de laatste keer was dat een fusie er doorgedrukt werd tegen de wil van de gemeente zelf.

Het zal de komende week in een aantal gemeenten wel weer de nodige discussie veroorzaken. Ik ben een weekje afwezig in verband met het herfstreces.

Tot ziens weer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten