donderdag 22 november 2007

Ingezonden brief

Vanmorgen stond in het Leidsch Dagblad een ingezonden brief van Mevr. S. van Noord-Piket uit Leiden. In een stuk onder de kop 'Leiden-Noord steeds minder leefbaar' uit zij haar ongenoegen over hoe in de wijk steeds meer woningen komen. Dit gaat naar haar mening ten koste van groen, speelruimte en leefbaarheid. Ze eindigt haar brief met de hoop dat er eindelijk een wethouder RO komt van een andere partij dan de PvdA, welke ze een betonpartij noemt. Voor mij aanleiding om te reageren, want als we de plannen beter bekijken dan is de kritiek volgens mij zeker niet terecht. Hooguit lijkt het door de huidige bouwactiviteiten misschien zo.

Op dit moment wordt er flink gebouwd aan Nieuw Leyden, waardoor onder andere het basketbalveldje langs de Marnixstraat verdwijnt. Dit wordt in de nieuwbouwplannen ruimschoots goedgemaakt door een nieuw en groter speelterrein in het gebied. Op dit moment wordt dat aangelegd en is dan ook nu nog niet te gebruiken. Het klopt dat in heel het project Nieuw Leyden ongeveer 800 woningen worden gebouwd. Daarvan wordt maar een kwart (200 woningen) gebouwd op de plek waar voorheen zo’n 150 woningen stonden rondom de voormalige Van Hogendorpstraat. Het grootste gedeelte Nieuw Leyden was vroeger een slachthuis en een gedeelte werd gebruikt als opslag voor materialen van het electriciteitsbedrijf. Ontoegankelijke stenige plekken met gebouwen erop. Op die plek komen niet alleen woningen terug, maar ook een singelpark en 2 grote speelterreinen. De woningen mogen door de mensen zelf ontworpen en gebouwd worden. Een groot gedeelte van de nieuwe bewoners komt uit Leiden-Noord. Dit betekent dat een gebied dat vroeger niet toegankelijk was voor de bewoners van Leiden-Noord aan de mensen wordt teruggegeven.

Dit unieke nieuwbouwproject zal verbonden worden met de Tuin van Noord door middel van een groene overkluizing. Dit betekent dat de Willem de Zwijgerlaan over 50 meter lengte onder de grond gaat, daarbovenop komt een groen dek met bomen. Dit groene dek vormt de entree van de Tuin van Noord, die door de verlegging van de Gooimeerlaan ruim 3 hectare groen erbij krijgt. Om een idee te geven, het huidige Noorderpark is ook ongeveer 3 hectare. Het Groenoordhallenterrein, wat voornamelijk een groot parkeerterrein is met een hal erop, wordt omgevormd tot een mooi woningbouwproject met veel water. Bij het Kooiplein worden een politiepost en een Brede School met een groot speelterrein gerealiseerd, waar de buurt gebruik van kan maken. Daarnaast zal in de toekomst ook het winkelarsenaal uitgebreid worden en komen er meer en betere zorgvoorzieningen. Deze grote investeringen doen we juist in Leiden- Noord om die wijk leefbaar te houden. In heel Leiden-Noord komen meer openbare groenvoorzieningen en speelterreinen terug dan er waren. Dit komt omdat terreinen die eerst niet toegankelijk waren, dat nu wel worden. Hiernaast worden veel oude, kleine en slechte woningen vervangen door nieuwe. Er komen ook woningen bij, maar alleen doordat we bouwen op plaatsen waar eerst geen woningen waren, maar ontoegankelijke bedrijfsterreinen. Deze grote verandering kost natuurlijk tijd. Tijdens de bouw zal er zeker overlast zijn en zal er ook tijdelijk misschien minder ruimte zijn, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt als alle plannen gerealiseerd zijn.

Als je naar de feiten kijkt dan denk ik dat het beeld wat Mevr. S. van Noort-Piket schetst niet juist is. Samen met heel veel mensen uit de wijk werken we al jaren samen om van Leiden-Noord een echte prachtwijk te maken. Ik nodig briefschrijfster graag uit om samen met mij een keer in het gebied te gaan kijken.

Tenslotte nog dit. Alle plannen voor Leiden-Noord zijn, nadat ze uitgebreid waren besproken met de wijkbewoners, vastgesteld door de gemeenteraad. De Partij van de Arbeid heeft in deze raad een stevige positie, maar het is zeker niet zo dat deze partij het alleen voor het zeggen heeft. De plannen voor Leiden-Noord hadden in de gemeenteraad een brede steun van bijna alle partijen. Als wethouder ben ik gehouden de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren, en dat doe ik ook in Leiden Noord. Het feit dat ik lid ben van de Partij van de Arbeid doet daar niets aan af.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten