woensdag 14 november 2007

Evaluatie woonruimteverdeling

Het bureau Rigo heeft de afgelopen maanden het regionale systeem voor woonruimteverdeling onderzocht. In het gemeentehuis van Teylingen in Voorhout werden vanmiddag de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Veel mensen hebben de afgelopen periode vraagtekens gezet bij het systeem van woonruimteverdeling. Vooral voor jonge woningzoekenden zouden de kansen aanmerkelijk afgenomen zijn. In de presentatie van vanmiddag hebben we kunnen zien dat dit gevoel klopt met de werkelijke cijfers. Door de invoering van de nieuwe regels komen jonge mensen minder snel aan een woning.

Toch is het aantal woningen dat via woonzicht.nl is toegewezen niet afgenomen in vergelijking met de voorgaande jaren. In het eerste jaar zijn voor de hele regio 3.285 nieuwe woningen toegewezen. Uit de cijfers blijkt nu dat de slaagkans voor met name de oudere woningzoekenden flink is toegenomen. Dat klopt ook wel met mijn waarneming, ik heb vanuit deze groep de afgelopen periode nauwelijks klachten gehoord. Dit in tegenstelling tot alle mail die ik van de jongeren mocht ontvangen.

Maar er blijkt nog een reden te zijn waarom sommige groepen er erg op achteruit gegaan zijn. Bij de invoering van het systeem zaten we met een probleem dat woningzoekenden die toen stonden ingeschreven in één keer hun rechten kwijt zouden raken. Omdat dat toen niet redelijk leek hebben we besloten dat er voor deze groep een overgangsregeling moest komen. Uit de cijfers die we nu hebben blijkt dat tienduizenden mensen een beroep op deze overgangsregeling hebben gedaan. Deze mensen krijgen allemaal voorrang op woningzoekenden die zich na de invoering van het systeem hebben ingeschreven. Vaak zijn dat jonge mensen. Gevolg daarvan is dat deze groep nog vele jaren op een woning moet wachten.

Tot zover de resultaten. Genoemde problemen zijn een gevolg van politieke keuzes die zijn gemaakt bij de start van het systeem. Het is dus niet de schuld van de woningcorporaties of het systeem woonzicht.nl, zoals je ook wel eens hoort. Als de politiek de jonge woningzoekenden in de toekomst meer kansen wil geven, dan kan dat volgens mij maar door andere groepen minder kansen geven. Een andere mogelijkheid is om bestaande rechten in de vorm van de overgangsregeling weer in te trekken.

Beide oplossingen zijn verre van populair en dus voor de politiek moeilijk te realiseren. Maar als we de jonge woningzoekenden in deze regio echt willen helpen, dan is dat wel noodzakelijk. De discussie daarover gaan we de komende tijd voeren. Wat mij betreft moeten we maar eens nadenken over het afbouwen van de huidige overgangsregeling.

Ik hoop dat de discussie de komende tijd echt gaat over keuzes die we nu moeten maken om de problemen op te lossen. Ik hoop dat we stoppen om het systeem Woonzicht.nl de schuld te geven. Als het systeem niet goed werkt dan kan de politiek alleen zichzelf de schuld geven.

Tenslotte nog dit. Als wij het woningtekort in de regio echt willen oplossen dan kunnen we onze energie beter steken in de bouw van meer nieuwe woningen dan in de kwaliteit van het verdeelsysteem. En ook met betrekking tot de woningbouwproductie doen we het niet goed. Vanuit Leiden hebben wij inmiddels een brief aan de regio Holland Rijnland gezonden met een verzoek om op dit punt harde afspraken te maken.

Ik nodig alle jonge woningzoekenden die mij de afgelopen periode hebben benaderd nadrukkelijk uit te reageren. Dat mag ook rechtstreeks aan m.witteman@leiden.nl.

Het rapport van Rigo met daarin alle informatie over het onderzoek kunt u downloaden van de site van Holland Rijnland.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten