dinsdag 13 november 2007

Record

Het zou mij niets verbazen als de gemeenteraad vanavond het Nederlands record begroting vaststellen heeft gebroken. Het was voor mij de eerste keer dat een gemeentebegroting bij hamerslag werd vastgesteld. In pakweg 5 seconden werd een begroting met een omvang van ruim 500 miljoen euro vastgesteld.

Deze bijzondere gebeurtenis hadden we te danken aan het feit dat ons college gevallen is en een aantal partijen momenteel onderhandelen over een nieuw college. Omdat deze partijen nog in gesprek zijn over alle wijzigingen die zij willen doorvoeren in het beleid, kunnen zij de gevolgen van het nieuwe collegeprogramma nog niet in de begroting verwerken. Daarom hebben ze afgesproken de begroting zoals die nog onder verantwoordelijkheid van de voormalige SP wethouder Raymond Keur tot stand is gekomen, nu zonder enige vorm van debat goed te keuren. Zodra er een nieuw college is, krijgt dat college de opdracht om met voorstellen te komen tot wijziging van de begroting.

Nu begrijp ik nog wel dat partijen die onderhandelen over een nieuw college ervoor kiezen om een begroting op deze manier te behandelen. Maar dat de overige partijen hiermee akkoord zijn gegaan is voor mij een raadsel.

Dat het college is gevallen betekent niet dat de raad niet gewoon haar werk kan doen. De raad blijft gewoon tot de volgende verkiezingen in functie, de raad kan ook in deze periode dus gewoon besluiten blijven nemen. Partijen die het echt niet eens zijn met de inhoud van de begroting hadden dat vanavond gewoon naar voren moeten brengen. Nu ze dat niet hebben gedaan verliezen deze partijen naar mijn mening hun rechten. De toekomstige coalitie kan dat straks nog rechtzetten met begrotingswijzigingen. De toekomstige oppositie heeft vanavond naar mijn mening een mooie kans laten liggen.

Tot ziens.

4 opmerkingen:

 1. Beste Marc,

  Ik heb wel eens sterkere verhalen van je gelezen. Wat suggereer je hier nu? Dat de onderhandelende partijen het wel eens zijn met de vastgestelde begroting? Dat geloof je toch zeker zelf niet. Jij verwacht dus dat een nieuw college geen wijzigingen in deze begroting zal willen aanbrengen. Ik denk dat je je dan toch verkijkt op bijv. de VVD en het CDA die vorig jaar nog complete tegenbegrotingen hebben ingediend.

  Het feit dat alle partijen een akkoord hebben gesloten om deze begroting pro forma vast te stellen getuigt slechts van een respectvolle houding naar elkaar, naar het gevallen college en naar de onderhandelaars om elkaar de ruimte te gunnen hierover op een zinvol moment en op een zinnige wijze iets te vinden. Dat is dus geen onoplettendheid van wat jij nu gemakshalve maar vast als de toekomstige oppositiepartijen kwalificeert maar gewoon het je houden aan een gemaakte afspraak.

  Ik kan niet anders dan constateren dat jij hier opnieuw een misplaatst en zelfgenoegzaam signaal afgeeft dat precies ook de aanleiding was om het rompcollege terecht te wijzen.

  Je hebt er nog steeds weinig van begrepen; en ondertussen maar klagen over die nare bestuurscultuur. Je geeft hier echt een heel slecht voorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Paul,

  Ga nu niet direct die toer op. Ik constateer vooral dat hier in staatsrechtelijk opzicht sprake is van een vreemde situatie. Je kunt een begroting niet pro forma vaststellen. De 2e kamer behandelt ook gewoon de begroting wanneer een kabinet demissionair is. De rijksbegroting 2007 is ook door een rompkabinet gemaakt.

  Door deze manier van handelen schuift de raad de begrotingsbehandeling feitelijk door naar de beslotenheid van de onderhandelingstafel. Volgens mij is dat niet correct en voor een aantal partijen meer nadelig dan voor anderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Marc,

  Je begint te zeggen: ga nu niet direct op die toer. Daarmee wek je de suggestie dat je zelf een feitelijk verhaal neerzet.

  Maar jij neemt termen in de mond als: "de toekomstige coalitie", "de toekomstige oppositiepartijen" die, "naar mijn mening hun rechten hiermee verliezen".

  Kun jij mij eens uitleggen welk recht D66, gesteld dat het oppositiepartij wordt, nu verloren heeft, dat bijv. jouw partij nog wel heeft?
  Misschien mag ik je er aan herinneren dat de afspraak om de begroting pro forma goed te keuren gemaakt is op zaterdag 20 oktober. Toen was er nog geen informateur, toen was in het geheel niet duidelijk welke partijen een nieuwe coalitie zouden gaan vormen. Maar het was wel een afspraak.

  Jij redeneert nu vanuit de wetenschap van een aantal weken daarna, waarin zich in jouw beleving aftekent welke partijen bij de echte begrotingsbehandeling in januari in college resp. oppositie zullen zitten. In de eerste plaats loop je m.i. nogal op de feiten vooruit, maar daar heb ik op zich geen bezwaar tegen.

  Waar ik enorme moeite mee heb is dat jij een afspraak, die gemaakt is in de pre-informatieperiode, en waaraan iedere partij zich ook nu keurig houdt, vertaalt in een rechtenloos-verklaring van wat jij inmiddels als de toekomstige oppositiepartijen ziet.

  Ik vind dat ongepast.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Snap alle ophef ook niet zo erg.
  Volgens mij was er inderdaad voor het formeren al afgesproken dat de begroting voorlopig niet besproken zou worden ivm de ontstane situatie.
  Het is inderdaad wel apart dat een begroting niet wordt besproken, maar nogmaals dit was de afspraak al voor de formatie.
  Dus om dan in een log opeens een mening daarover te gaan geven is niet helemaal gepast denk ik.
  Denk ook dat dit de verstandhouding tussen de te verwachte oppositie en het eventuele nieuwe college niet echt ten goede komt.

  BeantwoordenVerwijderen