vrijdag 2 november 2007

Informatie

Vandaag was ik aanwezig bij de persconferentie, waarin de informateur zijn advies met betrekking tot een nieuw college openbaar maakte. Op basis van dit advies kunnen PvdA, VVD, CDA en GroenLinks de komende tijd gaan onderhandelen over een nieuw collegeakkoord.

Op basis van wat ik hier op 17 oktober aan u schreef kunt u zich wellicht voorstellen dat ik ingenomen ben met het feit dat de nieuwe collegepartijen allemaal extra aandacht vragen voor de bestuurs- en politieke cultuur in Leiden. Daar ben ik het natuurlijk grondig mee eens. Ik ben benieuwd naar de uitwerking van dit voornemen.

Dat een verandering van cultuur nodig is, blijkt maar weer eens als ik in de lokale pers de reacties lees van de partijen die niet aansluiten. Het is weer van dik hout zaagt men planken. Al voor het nieuwe college kan aantreden, is de oppositie alweer aan het hakken. Daarmee gaat men volstrekt voorbij aan het feit dat het de Provincie is die er voor heeft gezorgd dat we in Leiden met een nieuwe realiteit te maken hebben. Het enige wat dit college nog kan doen, is proberen dit besluit te verzachten door een wellicht minder slecht tracé over de Hooigracht te verkennen. Indien dat een onbegaanbare weg blijkt te zijn dan is het in ieder geval niet het nieuwe college dat de RGL door de Breestraat zal aanleggen. In het vandaag gepresenteerde akkoord lees ik dat de provincie dan zelf de planontwikkeling en realisatie ter hand zal moeten nemen. Dat laatste is volgens mij een belangrijk punt. Daarmee hebben partijen in mijn ogen maximaal gedaan wat ze konden doen.

Tot ziens.

3 opmerkingen:

 1. in het akkoord staat dat de Provincie zelf de planontwikkeling (bestemmingsplannen)en realisatie ter hand zal nemen. Zonder de toevoeging "bestemmingsplannen" is het citaat niet compleet.

  De koers die "het akkoord" t.a.v. de RGL inslaat is grotendeels ingegeven doordat al dan niet terecht de "doorzettingsmacht" van de provincie wordt gevreesd.

  Twee mogelijkheden; 1)Leiden past zijn bestemmingsplannen zodanig aan dat de RGL door de binnenstad kan lopen.

  2)Leiden doet dat niet, waarna de Provincie (met sucses) in de Leidse bestemmingsplannen inbreekt o.g.v. haar "doorzettingsmacht".

  Nu zal het U als portefeuille houder RO bekend zijn dat een provinciale inpassing in een gemeentelijk bestemmingsplan geen provinciale enclave vormt, maar dat de correctie deel gaat uitmaken van het bestemmingsplan, daar kan gelukkig geen misverstand over bestaan.

  U suggereert in uw blog een beetje dat de provincie het, als ze dan zo graag willen, het dan maar zelf moeten uitzoeken maar dat is dus niet het geval.

  De Gemeente voert gewoon het gemeentelijk bestemmingsplan uit dat al dan niet met haar medewerking aan de wensen van van de Provincie is aangepast.

  Dat de Provincie zelf de feitelijke realisatie ter hand zal moeten nemen was bekend en heeft niets met Ruimtelijke Ordening te maken. De Gemeente zal al haar taken gewoon moeten uitvoeren, ook indien ze daartoe de Provincie wordt gedwongen.

  Het "more likely scenario" is uiteraard dat het hele zaakje uiteindelijk wordt afgeblazan omdat niemand behoefte heeft aan nog meer roestende spoorrails en dat we onze centjes wel beter kunnen gebruiken.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heer de Bruijn. Nadat straks de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening van kracht is geworden, kunnen Provinciale Staten een inpassingsplan vaststellen. Dit kunnen ze doen met uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad om voor die gronden een bestemmingsplan vast te stellen. Dit inpassingsplan staat open voor beroep en bezwaar, ook voor de gemeente. Een inpassingsplan wordt, zodra het juridisch werkt, geacht deel uit te maken van het gemeentelijk bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat als het inpassingsplan eenmaal tot stand is gekomen de beheerfase intreedt en er niet langer sprake is van een provinciaal belang. Op dat moment wordt het inpassingsplan omgezet in een gemeentelijk bestemmingsplan.

  Vervolgens zal de provincie door middel van onteigening de zeggenschap over het tracegebied moeten krijgen om de lijn daadwerkelijk aan te leggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. oh..nu begrijp ik het eindelijk...de provincie gaat de Lammeschans, Korevaarstraat, Breestraat, Kort Rapenburg, Turfmarkt, Binnenvestgracht,Stationstraat, Steenstraat, Blauwpoortsbrug en nog een beetje onteigenenen alleen de straat hoop ik en een beetje van de stoep...

  Moeilijk vak die ruimtelijke ordening...blij dat ik meer verstand van....

  BeantwoordenVerwijderen