zaterdag 12 april 2008

Eerste burger

Vanmiddag was ik aanwezig in de Poort van Leyden voor een bijeenkomst van de "Christelijke Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterk" of kortweg D.O.S. De naam verraadt het al een beetje, deze vereniging is niet gisteren opgericht. D.O.S. bestaat deze maand maar liefst 100 jaar en is daarmee de op één na oudste gymnastiekvereniging van Leiden. Alleen Excelsior (1902) is ouder.

Al enkele dagen na de oprichting van D.O.S. konden 25 leden worden ingeschreven. In 1911 werd een damesafdeling opgericht en het eerste clubblad verscheen in 1925. Ook werden een schermafdeling en een atletiekafdeling gevormd, die beiden in de loop der tijd weer zijn opgeheven. Midden jaren zestig van de vorige eeuw werd de grootste bloeitijd bereikt met ongeveer 500 leden.

D.O.S. bracht diverse Leidse kampioenen voort. Ook werd meegedaan aan nationale kampioenschappen. Het gymnastieken voor het plezier en de lichaamsontwikkeling bleven echter de belangrijkste doelstellingen.

Elke vier jaar neemt een damesploeg van D.O.S. deel aan de wereld-Gymnaestrada, die steeds in een ander land wordt gehouden, het afgelopen jaar in Oostenrijk. Hoewel door veranderende belangstelling bij de jeugd het ledental is teruggelopen wordt nog steeds in een aantal sportzalen op diverse plaatsen in Leiden onder leiding van gekwalificeerde personen geturnd en aan conditiegymnastiek gedaan. De recreatie staat voor op, maar het bewegen is erg belangrijk en wordt thans van alle kanten gestimuleerd.

Onze burgemeester Henri Lenferink was vanmiddag eveneens aanwezig. Namens Hare Majesteit mocht hij aan het bestuur van de vereniging de Koninklijke Erepenning uitreiken. Dit is een onderscheiding van de Koningin voor instellingen en verenigingen die minstens 50 jaar bestaan en een vooraanstaande plaats in de stedelijke en regionale samenleving innemen.

Omdat de originele Leidse ambtsketen nog steeds kwijt is, droeg Henri een replica van deze keten. Dat ontlokte een van de aanwezige sprekers de uitspraak: 'Het mag dan wel uw tweede ambtsketen zijn, u blijft voor ons gewoon de eerste burger'. Mooi he?

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten