dinsdag 1 april 2008

Minder en Beter

Als wethouder van Economische Zaken ben ik verantwoordelijk voor het project Minder & Beter. Binnen dat project werken we aan de vermindering van administratieve lasten. In het kort komt dat neer op minder regels, minder vergunningen, minder wachttijden en eenvoudigere procedures. De lat ligt hoog, we willen op dit gebied bij de beste gemeenten van Nederland horen.

Vandaag hebben we in het college een belangrijke stap gezet in de strijd voor vermindering van regels, voorschriften, vergunningen etc. Hiervoor had ik een notitie laten voorbereiden waarin 58 voorstellen worden gedaan om te komen tot die gewenste vermindering. Als alle voorstellen, na bespreking ervan door de gemeenteraad, uitgevoerd kunnen worden, kan dit de volgende resultaten opleveren:
- afschaffen van 7 regels en behalen van besparingen op 45 andere regels;
- 59 % minder aanvragen per jaar voor burgers, bedrijven en instellingen;
- zeer aanzienlijke verkorting aanvraagtijd voor burgers, bedrijven en instellingen:
van 93.000 naar 39.000 weken;
- verminder administratieve lasten met € 400.000 per jaar voor bedrijven en instellingen;
- meer dan halvering uren aanvraagtijd voor de burger: van 87.000 naar 38.000 uur per jaar;
- minder administratieve lasten voor burgers: € 210.000 minder per jaar.

De voorstellen ter vermindering van administratieve lasten zullen er toe leiden dat sommige regels worden afgeschaft, andere worden gewijzigd. In andere gevallen zullen ook procedures ter afhandeling van regels worden vereenvoudigd. Vanzelfsprekend moet er bij al deze veranderingen naar gekeken worden welke risico’s de wijzigingen met zich mee kunnen brengen. Ook zullen in een aantal gevallen investeringen nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Pas als aan al deze randvoorwaarden voldaan is, zullen de veranderingen feitelijk doorgevoerd worden.

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van terugdringen van regels, procedures en vergunningen. Ook het huidige kabinet heeft op dit gebied hoge ambities, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Met dit besluit maakt Leiden echt een stap van betekenis. Als we er in slagen om deze voorstellen in uitvoering te brengen, en dat verwacht ik, behoren we in één klap tot de tien best presterende gemeenten.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten