vrijdag 18 april 2008

Roomburg

Op verzoek van de bestuursvoorzitter van de Hockeyclub Roomburg was ik vanmiddag op het sportpark aan de Van Vollenhovenkade. Een bloeiende vereniging met 1200 leden, een prachtige accommodatie, recent vernieuwde kunstgrasvelden en gezonde financien. Dus wat wil je nog meer zou je zeggen.Toch was die aanleiding er wel. Juist omdat het de vereniging voor de wind gaat, moeten ze met enige regelmaat nieuwe aanmeldingen afwijzen. Het bestuur zou deze nieuwe leden graag toelaten, maar daarvoor is het aantal velden ontoereikend. In de directe omgeving is geen ruimte meer beschikbaar tenzij het ten koste van groen, speelruimte of de naastgelegen tennisbanen zou moeten gaan. Lastig probleem dus waarbij de vraag zich voor doet of je in dit geval niet gewoon moet constateren dat er ook een eind aan de groei zou moeten zitten. Een oplossing die in het verleden is bedacht, was het verplaatsen van de aangrenzende tennisbanen naar het nieuw aan te leggen park Matillo. De middelen daarvoor ontbreken echter.

Het tweede probleem waar de vereniging mee zit is in feite door de gemeente zelf veroorzaakt. Als gemeente promoten wij recreatief medegebruik van sportvelden. Wanneer sportvelden overdag niet in gebruik zijn bij de verenigingen zelf, dan worden deze beschikbaar gesteld voor de jeugd uit de buurt. Mooie oplossing dus, maar ook een nadeel. Doordat overdag ook geen toezicht aanwezig is heeft de vereniging met enige regelmaat te maken met vandalismeschade op het sportcomplex. Het geld wat de gemeente beschikbaar heeft voor toezicht gaat op die manier op aan het herstel van de schade. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het echte probleem zit hem in het feit dat men er maar niet in slaagt om mensen te vinden die deze toezichttaak op zich willen nemen. Uit mijn eigen jeugd herinner ik dat je opa's had die in bijvoorbeeld de speeltuin met veel gezag de zaak op orde hielden. Waar zijn die opa's van vroeger gebleven?

Ik heb voorlopig twee zaken om over na te denken.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten