woensdag 2 april 2008

Pieken

Onder de noemer 'Pieken in de Delta' werkt het Rijk met de Regio samen aan de versterking van de Nederlandse economie. Daarbij richt dit programma zich vooral op de economisch sterke gebieden, oftewel de pieken.

Vandaag was ik aanwezig bij een bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst werd stil gestaan bij de successen die in de verschillende regio zijn bereikt in het kader van dit programma. Tevens werd vandaag bekend gemaakt, welke projecten in het kader van Pieken in de Delta dit jaar kunnen rekenen op een extra financiele bijdrage van het rijk.

Binnen onze regio (de Zuidvleugel) is het Leidse Bio Science Park zo'n economisch sterk gebied. Samen met Minister Van der Hoeven en gedeputeerde Asje van Dijk mocht ik vanmiddag bekend maken dat het Ministerie, de Provincie en de Gemeente Leiden een bijdrage van bijna 7 ton beschikbaar hebben gesteld voor het project 'Naar een gezonde arbeidsmarkt voor de Life en Health Sciences sector' De helft van dit bedrag kwam van het Rijk, de andere helft van de Gemeente en de Provincie.

Het project ‘Naar een gezonde onderwijs-arbeidsmarkt voor de Life & Health Sciences sector’ zal bijdragen aan het verhogen van de instroom en scholing van laboratoriumpersoneel op het Leiden Bio Science Park. Ondernemers en onderwijsinstellingen gaan intensief samenwerken bij het ontwikkelen van onderwijs dat aansluit op de vraag van de bedrijven. Binnen het project worden nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld zoals duale opleidingen voor het hoger laboratoriumonderwijs en leer-werk trajecten voor het middelbaar laboratoriumonderwijs.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten