maandag 16 maart 2009

Crisisberaad

Een tijdje geleden schreef ik hier dat ik aan de slag was gegaan met een actieplan stedelijke economie. Inmiddels zijn de eerste concepten voor het economische deel van dit actieplan gereed. Met collega Jan-Jaap de Haan heb ik inmiddels de afspraak gemaakt dat we het beleidsterrein 'arbeidsmarkt' aan dit plan zullen toevoegen. Op die manier krijgen we een mooi integraal plan. We zien het als een gezamenlijk product. Zoals het er nu naar uit ziet gaat het lukken om half april de besluitvorming in het college af te ronden.


Om zeker te weten dat we met het plan ook kunnen rekenen op de belangrijkste (economische) partners in de stad, hadden we vanmiddag een breed panel van zelfstandig ondernemers, banken, de top-10 werkgevers, ondernemerskoepels, Kamer van Koophandel, UWV Werkbedrijf, onderwijsinstellingen en de stichting Werk en Onderneming in de raadzaal uitgenodigd.Na een aantal inleidingen gaven deze partijen hun mening over de analyse die wij gemaakt hebben met betrekking tot de gevolgen voor de Leidse economie. Daarna was er gelegenheid te reageren op het concept actieplan. Het werd een bijzonder interessante en leerzame bijeenkomst. De resultaten uit deze bijeenkomst gaan we nu in het definitieve voorstel verwerken.

Tot ziens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten