dinsdag 31 maart 2009

Sportpartij

Waarom denken de meeste kiezers bij het onderwerp sport niet direct aan de Partij van de Arbeid? Over die vraag heb ik vandaag van gedachte gewisseld met een aantal mensen van de PvdA 2e kamerfractie, collega wethouders van andere grote steden en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het antwoord op de vraag lijkt niet al te moeilijk, de Partij van de Arbeid heeft zich op dit onderwerp nooit echt geprofileerd. Tot voor kort moest je de wethouder met sport in de portefeuille binnen mijn partij met een lampje zoeken. Het was voor mijn partij geen sexy onderwerp.

Toch lijkt daar verandering in te komen. Zo zat ik vanavond aan tafel met onder andere mijn collega's uit Amsterdam, Nijmegen, Maastricht, Venlo en Enschede. Allemaal steden die op het gebied van sport behoorlijk aan de weg timmeren. Steeds meer ontstaat ook binnen de PvdA het besef dat sport belangrijk is voor mensen. Dat begint bij de peuterspeelzaal en gaat een levenlang door. Sport is gezond, brengt mensen bij elkaar, biedt uitdagingen, geeft kansen voor talentontwikkeling, maar is bovenal gewoon hartstikke leuk om te doen. Dat is precies de reden waarom de PvdA in algemene zin meer aandacht wil gaan besteden aan sport.

Ook in Leiden is dit jaar een groep enthousiaste PvdA leden opgestaan die zich gaat verdiepen in manieren om het onderwerp sport prominenter op de politieke agenda te krijgen en daar werk ik natuurlijk van harte aan mee. Volgens mij is dat ook nodig, want ondanks het feit dat zo'n 55.000 inwoners van onze stad op een of andere manier actief aan sportbeoefening doen, blijft de gemeente in vergelijking met de andere steden nog steeds teveel achter. Sommige mensen zeggen dat dit iets te maken heeft met het feit dat Leiden haar prioriteiten meer legt bij onderwerpen als de historische binnenstad en de ontwikkeling van de kenniseconomie. Volgens mij zou dat niet zo moeten zijn. Een gemeente die geen prioriteit geeft aan het sportbeleid geeft eigenlijk geen prioriteit aan de gezondheid van haar eigen inwoners en dat kan natuurlijk niet.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten