zondag 13 september 2009

KL861

Aan boord van de KL861 ben ik vandaag naar Japan vertrokken. Gedurende de 12 uur vliegtijd ben ik in de gelegenheid om u alvast iets meer te vertellen over wat ik daar de komende week ga doen. Een wethouder Economische Zaken van Leiden die voor zijn werk naar Japan gaat, roept vragen op bij de inwoners van de stad. Dat is begrijpelijk en juist daarom zal ik de komende week ook verslag doen van mijn activiteiten. Op die manier bent u in staat om zelf een oordeel te vellen over de vraag of dit nuttig is voor de stad. Mijn open berichtgeving heeft de komende week overigens nog wel enige beperkingen. Reken er maar op dat ik de nodige terughoudendheid zal betrachten in het noemen van namen en/of bedrijven. Bedrijven die ik wil interesseren voor een vestiging in Leiden hebben die keuze nog niet gemaakt. Het zou niet verstandig zijn als ik via mijn weblog ook andere aanbieders op een idee breng om het vliegtuig naar Japan te nemen.

Ik ga overigens niet alleen naar Japan. Ik zit met een groot aantal bestuurders en ambtenaren uit de Randstad en van de ministeries van EZ en LNV in het vliegtuig. Voor een deel hebben we een gezamenlijk programma, maar voor het belangrijkste deel heb ik de komende week een eigen bio science programma. Tijdens dat programma zal ik vooral bedrijven bezoeken die geïnteresseerd zijn in vestiging in Leiden of in de randstad. Deze bedrijven zijn de afgelopen periode geselecteerd door de NFIA en/of de WFIA en in veel gevallen hebben er ook al gesprekken plaatsgevonden met deze bedrijven. De bezoeken die ik de komende week ga afleggen zijn dus grondig voorbereid en voorgesproken. In mijn koffer zit alles wat ik moet weten om de komende week tot resultaten te komen. In diezelfde koffer zitten overigens ook veel typisch Hollandse cadeautjes, want zonder dat kom je in Japan niet veel verder.

Ik vlieg verder en ga proberen wat te slapen. Morgenochtend om 09.40 komen we aan in Tokyo en het tijdsverschil maakt de nacht wel erg kort.


Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten