vrijdag 25 september 2009

Starters

Vanmiddag heb ik in het Stadbouwhuis samen met de directeur Microfinanciering van het Ministerie van Economische Zaken, Annette Jonk, een loket geopend waar (startende) ondernemers in Leiden terecht kunnen voor informatie over en ondersteuning bij het aanvragen van microfinanciering. Dit zogenaamde MF-ondernemersloket is onderdeel van het Landelijk Netwerk Microfinanciering, gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken. Via dit loket verstrekken we leningen aan ondernemers die via een gewone bank niet meer aan een lening kunnen komen. Voorwaarde daarbij is wel dat de betreffende ondernemers zich bij laten staan door een professionele coach.

Naast dit zogenaamde MF-ondernemersloket hebben we vanmiddag ook het nieuwe Starterspakket voor startende ondernemers gelanceerd. Daarvoor tekende ik samen met de Kamer van Koophandel en de Stichting Werk en Onderneming een convenant. Het Starterspakket wordt door de gemeente Leiden aangeboden vanuit de Kamer van Koophandel (KvK) en biedt beginnende ondernemers in Leiden begeleiding en coaching. Het starterspakket bestaat uit twee onderdelen: de KvK-Starterstrajecten en de KvK-coachpool.

Het MF-ondernemersloket, het KvK-Starterstraject en de KvK-Coachpool zijn actiepunten uit het Leids actieplan stedelijke economie en arbeidsmarkt dat dit voorjaar is vastgesteld. Een van de doelen van het actieplan is het stimuleren van startende ondernemers, onder meer door het extra begeleiden van starters en het aanbieden van coaching. Het is mooi om zo snel na het opstellen van een plan te zien dat dit kan worden omgezet in concrete regelingen waar ondernemers ook werkelijk iets aan hebben. Al voor de opening hadden zich een flink aantal ondernemers aangemeld voor deze regeling.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten