woensdag 10 maart 2010

Dubbel

Als vervanger van voormalig collega John Steegh was ik vanmorgen aanwezig bij de stuurgroep RijnGouwelijn. In deze stuurgroep hebben naast alle gemeenten waar de RijnGouwelijn straks door moet komen, ook de Provincie, de regio's, de Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat en Prorail zitting. Voor mij was het geen onbekende omgeving, al in 2005 maakte ik, toen als regiobestuurder Verkeer & Vervoer (en pro RGL), deel uit van deze stuurgroep.

Uit respect voor de verkiezingsuitslag had ik me voorgenomen om me buitengewoon terughoudend op te stellen. De Leidse inzet op dit dossier moet immers in de nu lopende coalitieonderhandelingen opnieuw worden vastgesteld. Dat neemt niet weg dat de andere aanwezigen wel vooral over de nieuwe Leidse werkelijkheid wilde praten.

De aanwezige vertegenwoordigers van de tien betrokken gemeenten vroegen zich af hoe Leiden in strijd met de getekende overeenkomst dwars kan gaan liggen bij een project waar 10 gemeenteraden (inclusief Leiden), de provinciale staten en onlangs ook de 2e kamer democratische besluiten hebben genomen. Bovendien, zo stelden zij, is er voor dit project als gevolg van deze besluiten al een forse hoeveelheid gemeenschapsgeld uitgegeven, het kan toch niet zo zijn dat de hele regio als gevolg van niet meewerken door Leiden met de rekening blijft zitten. De toon was duidelijk gezet en ik kon niets anders doen dan incasseren en wijzen op de democratische realiteit in de stad.

In ieder geval werd duidelijk dat er brede steun was voor de uitspraken van gedeputeerde Asje van Dijk die vanmorgen in het Leidsch Dagblad nog eens liet blijken dat Leiden niet meer onder de gemaakte afspraken uit kan. Een aantal sprekers drong aan op meer actie van de provincie, waarbij men liet weten dat het Breestraattracé wat hen betreft opnieuw uit de kast gehaald mocht worden.

De rest van de vergadering ging vooral over het lopende aanbestedingsproces dat momenteel in de dialoogfase zit. De provincie zit in dit kader al met vier vervoerders om de tafel om de aanbesteding nader te specificeren. Nog dit jaar moet dit leiden tot een definitieve aanbesteding. Men heeft haast omdat het traject van Gouda naar Alphen al vanaf 2012 moet zijn aanbesteed. Het deel door Leiden gaat dan in dezelfde aanbesteding mee. Het proces is al veel verder dan ik had verwacht.

Tenslotte is gesproken over het ontwerp van de toekomstige haltes in Leiden.

Met een buitengewoon dubbel gevoel ging ik weer terug naar Leiden. Het zal voor mij wel de laatste keer zijn geweest dat ik de gemeente in deze stuurgroep mag vertegenwoordigen. Ik ben heel benieuwd wie er de volgende keer gaat.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten