donderdag 4 november 2010

Afwezig

Vanavond behandelde de Staten van Flevoland de begroting voor het komende jaar. Een jaarlijks terugkerend agendapunt en normaal gesproken een onderwerp waar je als gedeputeerde bij aanwezig moet zijn. Toch was ik er niet bij vanavond. Voor de eerste keer in 18 jaar was ik niet aanwezig bij de vaststelling van de begroting door het bestuursorgaan waarvan ik deel uitmaak. Dat vraagt om uitleg.

De Flevolandse begrotingsbehandeling was een paar weken geleden verschoven van de dag naar de avond. Daardoor viel deze samen met een bestuursvergadering van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Utrecht. Namens Flevoland maak ik deel uit van dat bestuur en daarom zat ik vanavond in een kelder (foto) van Vergadercentrum De Witte Vosch in Utrecht. Op de agenda van die bestuursvergadering stond maar één onderwerp. We hebben gesproken over de vraag of wij als gezamenlijke provincies een akkoord willen sluiten met het nieuwe kabinet waarin we afspraken maken over hoe we de komende periode met elkaar om zullen gaan. In zo'n akkoord kunnen ook financiële afspraken gemaakt worden.

Dat laatste is voor Flevoland van groot belang. Dat komt omdat onze provincie in vergelijking met de andere provincies veel minder rijksgeld krijgt voor de uitvoering van ons takenpakket. Eigenlijk is iedereen het er wel overeens dat dit zou moeten veranderen, maar onderling komen de provincies daar niet uit. Dat komt omdat provincies die veel ruimer in het geld zitten niet bereid zijn om iets in te leveren ten behoeve van provincies die tekort komen. Een klassiek dilemma zou je kunnen zeggen. Omdat we er onderling niet uitkomen ligt de herziening van het 'verdeelmodel' nu op het bordje van minister Donner. Om de problemen van o.a. Flevoland op te lossen zal hij op korte termijn een knoop moeten doorhakken. Doet hij dat niet dan komt de provincie Flevoland met ingang van 2012 vele miljoenen tekort voor de uitvoering van haar taken. De nood is dus hoog en daarom gaf ik vanavond de voorkeur aan de IPO bestuursvergadering.

Daardoor kon het gebeuren dat de Staten vanavond een besluit nam over de begroting van 2011 terwijl ik bezig was met het veilig stellen van de begroting van 2012. Overigens waren de staten vooraf over mijn afwezigheid ingelicht. Als er ook maar een bezwaar was ingediend, was ik zonder twijfel in Lelystad gebleven. De begrotingsbehandeling blijft voor mij een onderwerp waar je als gedeputeerde bij aanwezig moet zijn.

De begroting van 2011 is trouwens zonder problemen door de Staten vastgesteld. Op het gebied van mijn portefeuille is een Statenbrede motie aangenomen over de jeugdzorg. Mijns inziens een buitegewoon verstandige motie die ik graag zal uitvoeren.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten