woensdag 10 november 2010

KL1613

Op elke plaats waar beslissingen worden genomen kom je mensen tegen die dat willen beïnvloeden. Beïnvloeden van beleidsmakers is een belangrijk onderdeel van onze democratie. Burgers en belangengroeperingen doen dat via inspraakprocedures, via klankbordgroepen, door aktie te voeren of door te lobbyen. Die beïnvloeding wordt sterker wanneer groepen burgers of belangenorganisaties voor bepaalde onderwerpen samen gaan werken. Zelf heb ik bij besluiten in het verleden vaak kunnen ervaren dat dergelijke organisaties buitengewoon effectief kunnen zijn.

Ook overheden hebben er belang bij om besluitvorming van andere overheden te beïnvloeden en vaak zoeken ze daarvoor ook samenwerking. Zo werken de provincies voor belangrijke onderwerpen samen in het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Door middel van o.a. lobbyactiviteiten proberen we via het IPO te voorkomen dat in Den Haag besluiten worden genomen die tegen het belang van de provincies in gaan.

Nu worden besluiten die invloed hebben op de provincie niet alleen in Den Haag genomen. Ook Europa neemt besluiten die gevolgen hebben voor onze provincie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Flevoland de afgelopen jaren veel subsidie uit Europa heeft gekregen. Maar ook allerlei Europese regels hebben invloed op onze provincie.

Wij hebben er dus belang bij om besluitvorming op europees niveau te beïnvloeden. Dat doen we onder andere door ons lidmaatschap van de 'Assembly of European Regions (AER)'. Behalve Flevoland hebben zo'n 270 regio's uit 33 landen zich aangesloten bij het AER. Daarmee is het AER een invloedrijke club in Europa. Naast lobbyactiviteiten wisselen aangesloten regio's ook kennis uit en werken ze samen in projecten die te groot of te complex zijn om zelf uit te voeren. Naast Flevoland zijn in Nederland ook Noord-Brabant, Gelderland en Limburg lid van de AER.

Een keer per jaar heeft de AER haar 'General Assembly', zeg maar de algemene jaarvergadering. Dit jaar is dit in Istanboel. Aangezien het lidmaatschap van AER in mijn portefeuille zit vertrok ik vanmorgen vroeg vanaf Schiphol met de KL1613 naar Istanbul. Morgen doe ik verslag van mijn ervaringen.

Tot ziens.

1 opmerking: