donderdag 20 november 2008

Top

De gemeente Leiden organiseerde vanavond een zogenaamde expert-meeting over het onderwerp topsport in Leiden. Bestuurders van bijna alle topsportorganisaties die in onze stad actief zijn, waren aanwezig om met ons van gedachten te wisselen over het gemeentelijk beleid op het gebied van topsport.

Binnen de sportbegroting hebben wij jaarlijks 70.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van die verenigingen die volgens de strenge normen van NOC*NSF voldoen aan het predikaat topsport vereniging. De afgelopen 2 jaar hebben we dit geld beschikbaar gesteld aan het Regio Steunpunt Talent en Topsport die op haar beurt zorgde voor ondersteuning van de betrokken verenigingen.

Over de toekomst van de topsport in Leiden waren alle betrokkenen het behoorlijk eens. De samenwerking tussen de betrokken verenigingen kan veel beter en professioneler. Een aan te stellen topsportcoordinator zou daarbij een waardevolle rol kunnen spelen. Ook op het gebied van sponsorwerving kan nog veel worden bereikt.

De uitkomsten van deze bijeenkomst gaan we de komende dagen verder uitwerken. Mede op grond hiervan gaan we de komende tijd besluiten nemen over de toekomst van het gemeentelijke topsportbeleid.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten