dinsdag 25 november 2008

Besluit

Het college heeft vanmorgen een besluit genomen om door te gaan met het project Huis van de Sport. Voorafgaand aan dit besluit hebben wij gedurende een lange periode de haalbaarheid van dit plan onderzocht. Gezien het unieke karakter van deze ontwikkeling was dat niet eenvoudig. De deskundigen spraken elkaar tegen waardoor het lange tijd onzeker was of wij wel tot realisatie van dit bijzonder project zouden komen. Omdat het project veel draagvlak lijkt te hebben onder inwoners, sportverenigingen en de politiek hebben we lang gezocht naar een mogelijkheid om 'Huis van de Sport' toch een eerlijke kans te geven. Dat is gelukt.

We hebben vanmorgen besloten het project verder uit te werken in een gebiedsconcessie. Deze vorm sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie Dekker onlangs aan dit kabinet heeft gedaan in het rapport ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. Binnen dit model gaan we als gemeente een globale visie op het gebied ontwikkelen, waarna private partijen het stokje van ons overnemen. Zowel ontwerp, realisatie, financiering, onderhoud en exploitatie zijn daarna de verantwoordelijkheid van de marktpartij. Ook alle risico’s komen op die manier bij de marktpartij te liggen.

Het is de bedoeling dat wij als gemeente alleen de hoogst noodzakelijke eisen meegeven voor de ontwikkeling. Naast de verplichte sportaccommodaties zijn dat globale bepalingen met betrekking tot de invulling van het gebied. Op die manier krijgen ontwikkelaars de kans om een plan in te dienen, waarbij ze maximaal hun creativiteit en kennis kunnen toepassen.

De scholen, de atletiekbaan en de 400 meter kunstijsbaan, die wel in het oorspronkelijke plan zaten zijn niet meer als eis opgenomen. Uit het haalbaarheidsonderzoek is duidelijk geworden dat de kans groot is dat het opnemen van deze voorzieningen het plan financieel onhaalbaar maken. Dat neemt echter niet weg dat marktpartijen dergelijke voorzieningen binnen de nu afgesproken procedure wel op mogen nemen als ze daar kans voor zien. Bij de uiteindelijk beoordeling van de plannen zal het beste plan uiteindelijk scoren.

Ik verwacht dat we binnen 10 maanden een definitief voorstel tot aanbesteding aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

De gebiedsconcessie is voor Leiden een hele nieuwe aanpak. Deze manier van werken kwam tot nu toe in Nederland vooral voor bij het aanbesteden van infrastructuurprojecten. De commissie Dekker heeft ons op het idee gebracht om Huis van de Sport op deze manier in de markt te zetten. Een bijzonder aanpak voor een bijzonder project. Op basis van de vele signalen die ik het afgelopen jaar van de markt kreeg, heb ik er vertrouwen in dat deze manier van werken tot een mooi plan kan leiden. Voorwaarde daarvoor is dus wel dat deze marktpartijen daarvoor ook alle ruimte krijgen. Daarom zal ook de gemeenteraad bereid moeten zijn om die ruimte daarvoor te geven. We vragen de raad om die reden om niet op voorhand allerlei beperkende kaders mee te geven aan dit project. Een discussie daarover zal ongetwijfeld op korte termijn plaats vinden.

Tot ziens.

1 opmerking:

  1. Aan één kant ben ik blij dat de gemeente niet weer met een Grand Travail is opgezadeld. Aan de andere kant ben ik wel een beetje verontrust dat de markt weer eens heilig is verklaard: hebben we daar het gat van Van der Putte miet ook aan te danken? Ik hoop dat er geleerd is van die episode.

    Verder vraag ik mij af in hoeverre omwonenden zullen worden betrokken bij het vaststellen van de randvoorwaarden voor de concessie. De oorspronkelijke plannen van architect Marius Ballieux voorzagen in waanzinnig hoge woontorens en 1650 parkeerplaatsen. Lijkt me wel een discussie waard..

    BeantwoordenVerwijderen