dinsdag 11 november 2008

Tevreden

In 1990 begon ik mijn politieke loopbaan als lid van de gemeenteraad in Hillegom. Mijn fractie maakte destijds deel uit van de oppositie en ik was o.a. woordvoerder op het beleidsterrein Personeel en Organisatie. Een van de grote successen uit die tijd was het feit dat ik een meerderheid had gekregen voor een motie waarmee het college werd opgedragen om het personeelstevredenheidsonderzoek structureel in te voeren in de organisatie. Ik kende dat onderzoek destijds uit het bedrijfsleven, maar binnen gemeenten was het toen nog een redelijk onbekend instrument.

Vanavond hadden we in Leiden het jaarlijkse begrotingsdebat. Als wethouder Personeel en Organisatie kreeg ik te maken met een motie van de oppositie om in Leiden een personeelstevredenheidsonderzoek te houden in 2009. Mijn advies aan de gemeenteraad was deze motie af te wijzen. Tevergeefs, de motie werd even later met algemene stemmen aanvaard. Het kan verkeren.

De gemeente Leiden heeft begin dit jaar een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd onder de naam 'Anders Werken'. Voorafgaand aan deze reorganisatie hebben wij in samenwerking met de Hogeschool Leiden een uitgebreid en gedegen onderzoek gedaan naar het welbevinden van onze medewerkers. De afspraak is toen gemaakt om een dergelijk onderzoek na één jaar te herhalen om daarmee de effecten van het reorganisatieproces goed te kunnen meten. Momenteel loopt dat tweede onderzoek en begin volgend jaar krijgen we de uitkomsten gepresenteerd. Blijkbaar ben ik er niet in geslaagd om de gemeenteraad te overtuigen van de kwaliteit van dit onderzoek. Als gevolg daarvan worden onze medewerkers volgend jaar zelfs twee keer gevraagd naar hun mening. Dat is wat mij betreft nog steeds beter dan helemaal niet. Ik ben immers al 18 jaar overtuigd van de voordelen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten