woensdag 12 november 2008

Akkoord

Als wethouder Personeel mag ik namens het gemeentebestuur overleg voeren met de ambtenarenbonden over allerlei arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. We noemen dat het Georganiseerd Overleg en we komen een keer of vier per jaar bij elkaar. Tijdens die overeenkomst onderhandelen we over allerlei zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, voor zover er niet op centraal niveau afspraken zijn gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het komt niet zo vaak voor dat de onderwerpen die in dit overleg aan de orde komen mijn dagboek halen. Vandaag is dat echter anders. Vandaag konden wij onze handtekening zetten onder een overeenkomst waarin de spelregels worden afgesproken voor ons programma Regie op Maat. Dat is het programma waarin we de slagvaardigheid van de gemeentelijke organisatie gaan verbeteren door een aantal onderdelen te verzelfstandigen. Dat kan veel gevolgen hebben voor de medewerkers binnen onze organisatie. Daarbij is het belangrijk dat we een fatsoenlijk werkgever zijn. Ik vind dat wij mensen die zich vaak al heel lang voor de gemeente hebben ingezet behoorlijk moeten behandelen. Daar hebben mensen recht op. Over de manier waarop we binnen Regie op Maat met elkaar omgaan, hebben we de afgelopen tijd goede afspraken gemaakt met de bonden. Onder die afspraken hebben we tijdens het overleg van vanmorgen onze handtekeningen gezet (zie foto).

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten