woensdag 15 april 2009

Convenant

Staatssecretaris Frank Heemskerk (foto), Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland, en Eric Helder, voorzitter van de pijler Economie & Werk van de G27, hebben vandaag in Utrecht samen met meer dan dertig wethouders van de grootste gemeenten van Nederland afspraken gemaakt om de regeldruk voor ondernemers verder te verlagen.

Namens Leiden mocht ik als wethouder Economische zaken mijn handtekening zetten onder een convenant waarin alle partijen zich vastleggen om ondernemers juist in deze tijden te ondersteunen met nog minder bureaucratie.

De ondertekening van dit convenant maakt ook deel uit van een veel groter pakket aan maatregelen dat wij voor Leiden in de loop van deze week gaan presenteren. Het sluit goed aan bij ons programma Minder & Beter waarmee het college voor de komende verkiezingen een flink aantal regels gaat afschaffen en procedures gaat vereenvoudigen. Met de ondertekening laten wij als stad zien dat we de vermindering van regeldruk en verbetering van de dienstverlening tijdens de economische crisis hoog op de agenda hebben staan. Daarmee stimuleren we de economie omdat ondernemers kosten kunnen besparen door heldere lokale regelgeving en goede dienstverlening.

Overigens hebben we in Leiden op dit gebied de afgelopen jaren al veel gedaan. Voorbeelden daarvan zijn de ingebruikname van het Bedrijvenloket, waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Ook werken we tegenwoordig met accountmanagers die als vast aanspreekpunt voor bedrijven fungeren.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten