donderdag 10 november 2005

Aanrijtijden

De hele ochtend in vergadering geweest in het mooie stadhuis van Alphen aan de Rijn voor het bestuur van de Veiligheidsregio. Dat zijn de burgemeesters van 36 gemeenten in het noordelijk deel van onze provincie, aangevuld met de diverse hulpdiensten en justitie.

We hebben onder andere gesproken over de kwaliteit van de ambulancezorg binnen de regio. Volgens landelijke normen moet een ziekenauto bij een noodgeval binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. Dit noemen we de aanrijtijd. In de praktijk zijn er nu gebieden waar deze norm makkelijk wordt gehaald, maar er zijn ook gebieden waar dit niet het geval is. Daarnaast hebben we ook nog te maken met het feit dat het kabinet in ons gebied wil bezuinigen op de ambulancezorg om elders in Nederland, waar de situatie slechter is, verbeteringen aan te brengen.

Door de beschikbare standplaatsen anders over de regio te verdelen kunnen we de aanrijtijden in bepaalde gebieden verbeteren. Dit heeft echter ook tot gevolg dat er kleine verslechteringen optreden in gebieden die nu een hele korte aanrijtijd hebben. In dat geval doen we dus een beroep op de solidariteit van de betreffende gemeenten. Daardoor moeten sommige burgemeesters dus 'thuis' uitleggen dat de gemiddelde aanrijtijd van bijvoorbeeld 5 naar 14 minuten gaat, en dat is lastig. Overigens was dat voor Warmond gelukkig niet het geval. In bepaalde gebieden rondom De Kaag hebben we nog wel te maken met wat langere aanrijtijden maar daar gaan we nog eens praten met de gemeente Haarlemmermeer.

Vanmiddag hadden we een extra bijeenkomst van de stuurgroep Teylingen, waarin we een besluit hebben genomen over de aanstelling van de afdelingshoofden in de nieuwe organisatie. Een belangrijk besluit voor Teylingen. Voor de betrokken werknemers was het dus een spannende dag. Voor een aantal mensen pakte dat goed uit. Zij weten inmiddels dat ze vanaf 1 januari een nieuwe functie als afdelingshoofd hebben. Een aantal andere mensen zijn echter afgewezen. Dat hoort ook bij zo'n fusieproces, maar het zijn natuurlijk niet de leukste beslissingen. Het gaat daarbij immers om prima mensen die vaak al vele jaren trouwe medewerkers van de huidige gemeenten zijn.

Vanavond heeft de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling voor de laatste keer gesproken over het bestemmingsplan bebouwde kom. Het was een boeiende maar ook zeer lange discussie. Ik zal verder niet op de inhoud ingaan. Commissielid Van Kuijen deed echter een uitspraak die ik u niet wil onthouden. 'Mijnheer de voorzitter, sommige aanwezigen zullen wensen dat ik kort spreek. Ik kan u meedelen dat het voor mij fysiek onmogelijk is om over dit onderwerp kort te spreken.' Hij vervolgde zijn betoog overigens wel met een aantal interessante analyses.

Het was weer een drukke dag. Tot morgen.

1 opmerking: