dinsdag 15 november 2005

Boekwerk

Warmond heeft sinds jaar en dag een eigen bibliotheek die ondergebracht is in het Trefpunt. Een mooie en ruim opgezette bibliotheek met een heel behoorlijk aanbod. Zoals zoveel voorzieningen in het dorp, draait onze bibliotheek vooral zo goed dankzij een enorme inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Inwoners die ik spreek zijn over het algemeen tevreden over deze voorziening. Niets aan veranderen zou je dus zeggen.

De praktijk is echter anders. Zoals zo vaak kom ik ook hier weer de woorden professionalisering en schaalvergroting tegen als het gaat om de toekomst. De provincie is met betrekking tot de bibliotheek een belangrijke betaler en heeft besloten dat de bibliotheken beter en efficienter moeten gaan werken. Daarvoor moet een aantal bibliotheken in een bepaald gebied gaan samenwerken en de zogenaamde 'back-office' taken voor dat gebied op 1 locatie uitvoeren. Om dit ook werkelijk uit te voeren worden mensen die er verstand van hebben gevraagd om op basis van deze gedachte een plan uit te werken. Op zich een prima idee en als de huidige bibliotheken daardoor beter kunnen functioneren, moeten ze daar zeker mee door gaan. Nadeel is wel dat professionele deskundigen in de praktijk niet altijd de capaciteiten van de vrijwillige medewerkers op hun waarde weten te schatten. Al snel zie je dan gebeuren dat men gaat adviseren om de bibliotheken maar te laten bemensen met professionele beroepskrachten. Het is naar de mening van deze deskundigen wel wat duurder, maar ze leveren een veel grotere kwaliteit.

Als we in Warmond zo omgaan met onze vrijwilligers, dan blijft er binnen de kortste tijd geen enkele voorziening meer in stand. Ons dorp is nu eenmaal te klein om alles met professionele krachten te doen en bovendien willen wij onze uitstekende vrijwilligers helemaal niet kwijt. Het is mede dankzij dit leger van vrijwilligers dat onze gemeenschap zo sterk is.

Vanmorgen hebben we in het college gesproken over de toekomst van het bibliotheekwerk in onze regio. Er lag een goed verhaal hoe de bibliotheken in dit gebied zich de komende jaren kunnen verbeteren. Daar is het college het mee eens en dat zullen wij dus ook steunen. Daarbij stellen we echter wel als harde voorwaarde dat de vrijwilligers hierbij een volwaardige positie blijven behouden. Dat is naar onze mening de enige manier om ook op lange termijn belangrijke voorzieningen als de bibliotheek voor Warmond te behouden. In de raadsvergadering van december zullen we dit voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Die hebben dan het laatste woord.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten