maandag 14 november 2005

Dubbele pet

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hebben binnen een gemeente ieder een eigen verantwoordelijkheid. De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen, geeft de kaders aan waarbinnen het college moet opereren en controleert het college. Het college zorgt voor de uitvoering van het beleid van de gemeenteraad.

De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter van het college van B&W. Dat is wat je noemt een dubbele pet. Als voorzitter van de gemeenteraad werkt hij nauw samen met de raadsgriffier en als voorzitter van het college werkt hij nauw samen met de gemeentesecretaris. Omdat de belangen van de twee bestuursorganen gezien hun functie niet altijd hetzelfde zijn, kan de burgemeester soms in een merkwaardig bestuurlijke positie terecht komen. Een van de manieren om dat te voorkomen is een goede afstemming met zowel de secretaris als de giffier.

In een training van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heb ik me vandaag eens wat verder verdiept in mijn rol als burgemeester in deze situatie. Samen met een groep andere burgemeesters hebben we gekeken hoe wij er in onze functie voor kunnen zorgen dat beide bestuursorganen op zo'n manier naast elkaar functioneren dat de belangen van de inwoners het beste gediend worden. Dat leverde interessante discussies en nieuwe gezichtspunten op. Gezichtspunten die ik vervolgens in de praktijk weer kan gebruiken. Het was een nuttige dag.

Morgen weer in Warmond, tot dan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten