donderdag 24 november 2005

Afbouwen

Met nog 5 weken te gaan merk ik langzaam maar zeker dat de afbouw nu wel is begonnen. Veel lopende zaken worden afgesloten en vanmorgen had ik het eerste reguliere overleg met externe partijen dat voor 1 januari niet meer bijeen komt. grote regionale projecten. Deze conferentie is een voorloper van een belangrijke bijeenkomst die

In Leiderdorp gaf ik vandaag het startsein voor een ambtelijke conferentie over financiering van bestuurders uit de hele regio op 12 januari volgend jaar zullen hebben en waar ze afspraken moeten maken over de manier waarop de gemeenten in dit gebied belangrijke regionale projecten zullen gaan financieren. Het gaat om grote projecten die met name te maken hebben met de aanleg van nieuwe infrastructuur voor auto en openbaar vervoer, waar veel behoefte aan is.

Vanmiddag was ik op bezoek bij een bewoner van een gerestaureerde bollenschuur in de Dorpstraat. Warmond kent nog een flink aantal oude bollenschuren waarvan een klein deel mooi opgeknapt is. Zeker de gave exemplaren vormen een bijzonder deel van ons historisch erfgoed waar we naar mijn mening zuinig op moeten zijn. De eigenaar van de schuur waar ik vanmiddag was kreeg in 2004 De Zwarte Tulpprijs uit handen van het gelijknamige museum in Lisse. Zij hebben een project behoud en herbestemming oude bollenschuren. Meer informatie over dit project is terug te vinden op www.bollenschuren.nl

Voor vanmiddag had ik een uitnodiging van de Fortisbank uit Voorhout. In verband met een directiewisseling had men de burgemeesters van de drie Teylingen gemeenten uitgenodigd. Alle drie kregen we een groot model van de 'Voorhoutse Suikerbol' overhandigd. Dat is een oorspronkelijke Voorhoutse lekkernij die wat op de achtergrond was geraakt, maar door deze bank in ere is hersteld en nu weer voor iedereen te koop is bij de plaatselijke bakker.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad van Warmond. Het hoogtepunt op de agenda was het bestemmingsplan voor de bebouwde kom. Met volle tribune vergaderde de raad over de vraag of men in hoofdlijnen in kon stemmen met de manier waarop het college tot nu toe inhoud heeft gegeven aan dit bestemmingsplan. Een aantal moties die tot doel hadden om nog wijzigingen in het plan op te nemen behaalden geen meerderheid van de raad. Wel heeft de raad besloten dat een eventuele bebouwing van De Krocht (de volkstuinen achter het Trefpunt) in de toekomst niet alleen door het college kan worden besloten. Mocht daartoe in de toekomst een voorstel komen dan wil de raad daarover zelf kunnen beslissen. Met deze aantekening kan het bestemmingsplan nu de inspraak in, waarna de nieuwe gemeenteraad van Teylingen volgend jaar de finale beslissing mag nemen.

De Voorhoutse Suikerbol ging overigens op bij de koffie voor de gemeenteraad. Onze bode was er in geslaagd de bol in 40 stukjes te snijden zodat het aanwezige publiek kon meedelen. Zo doen we dat in Warmond.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten