maandag 7 november 2005

Gebiedsuitwerking.nl

Vandaag de week begonnen met een bijeenkomst met o.a. de twee collega burgemeesters en de beoogd gemeentesecretaris. Behalve de voorbereiding van een aantal belangrijke bijeenkomsten in de komende weken hebben we vooral gesproken over een aantal personele aangelegenheden. Voor de medewerkers van de 3 gemeenten is nu een spannende tijd aangebroken omdat een begin is gemaakt met de plaatsingsprocedure. In de komende tijd zal voor iedereen duidelijk moeten worden in welke nieuw functie men na 1 januari komt te werken. Als burgemeesters proberen we goed betrokken te blijven bij dit proces en waar nodig proberen we problemen voor te blijven.

Vanmiddag was ik in het provinciehuis in Den Haag voor overleg over het project Stedenbaan. In het kader van dit project kijken we naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het openbaar vervoer op de bestaande spoorlijnen in onze regio te verbeteren.

Het is alweer een tijdje geleden dat de minister van VROM, Sybilla Dekker, de Nota Ruimte heeft uitgebracht. Een belangrijke rijksnota waarin ze aangaf hoe Nederland zich in de komende jaren op het gebied van de ruimte zou moeten ontwikkelen. Met betrekking tot woningbouw in Noord-Holland was deze nota nog niet helemaal af, er moest nog ruimte worden gevonden voor zo'n 10 tot 20000 woningen. Hiervoor gaf de minister via deze nota een opdracht aan Zuid- en Noord-Holland om na te gaan of er binnen het gebied van de Haarlemmermeer en de Bollenstreek ruimte te vinden was. Dat was lastig want zowel de bollenteelt als de luchthaven Schiphol verhouden zich niet goed met grootschalige woningbouw. Vanavond was ik in Noordwijk om samen met een groot aantal bestuurders uit het gebied te praten over een aantal modellen die door beide provincies waren gemaakt. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op www.gebiedsuitwerking.nl

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten