donderdag 3 november 2005

Oponthoud

Vanmorgen drie kwartier onderweg geweest naar het gemeentehuis in Warmond. Dat had alles te maken met het feit dat de afslag Warmond op de A44 gedurende 6 weken is afgesloten in verband met de aanleg van een rotonde nabij Hotel Sassenheim. Op zich zou ik hiervan niet zoveel last hebben ware het niet dat zo'n enkele afsluiting van invloed blijkt te zijn op een veel groter aantal dagelijkse verkeersknelpunten in de hele regio. Alle plaatsen waar het normaal gesproken net goed goed gaat worden nu onmiddellijk een probleem. Op zo'n moment wordt weer eens duidelijk hoe kwetsbaar onze regio is als gevolg van de beperkte capaciteit van ons wegenstelsel.

Eigenlijk ligt de oorzaak van deze groeiende verkeersstroom natuurlijk bij het feit dat er steeds meer mensen in onze regio komen wonen die samen ook steeds meer auto's rijden. Elke keer wanneer een gemeente in onze regio nieuwe woningen bijbouwt, worden de wegen drukker. Wanneer wij niet willen dat dit probleem ons boven het hoofd gaat groeien moet er iets gebeuren. Daarom hebben we kort geleden een afspraak gemaakt dat we geen grote nieuwe bouwlocaties meer ontwikkelen wanneer we niet gelijk ook de wegen daar naartoe verbeteren. Een logisch besluit, lijkt me.

Nu is de aanleg van nieuwe wegen een kostbare zaak. Een groot deel van de kosten komen voor rekening van rijk en provincie maar ook de regiogemeenten zelf moeten een bijdrage leveren. Het gaat daarbij bij grote projecten al snel over tientallen miljoenen en veel gemeenten hebben dat geld niet beschikbaar. Een oplossing zou kunnen zijn dat met directe ingang van elke nieuw gebouwde woning een bepaald bedrag van de opbrengst wordt gestort in een regionaal fonds. Op die manier betalen de toekomstige woningkopers uiteindelijk de rekening. Je kunt je afvragen of dat eerlijk is omdat zij dan als enige bijdragen in de kosten voor de nieuwe wegen. Dat zou je kunnen oplossen door alle gemeenten in dit gebied een bijdrage te laten betalen op basis van het aantal inwoners. Dat zou dan via de OZB moeten en daar zitten gemeentebestuurders niet echt op te wachten. Bovendien wil het kabinet de mogelijkheden om de OZB hiervoor te laten stijgen terugdringen.

Als portefeuillehouder Verkeer & Vervoer binnen het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland houd ik me momenteel indringend bezig met dit vraagstuk. We zijn er nog niet uit en hebben de hulp ingeroepen van voormalige minister Willem Vermeend. Samen met hem gaan we de komende tijd zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik hoop dat we eruit komen want als dat niet lukt dan zal het op basis van de afspraken die we nu hebben gemaakt heel moeilijk worden om in onze regio nog nieuwe woningen te bouwen. Tenzij u natuurlijk morgen allemaal besluit uw auto te laten staan.....

Vanmorgen hebben we in het dagelijks bestuur uitgebreid gesproken over dit vraagstuk en de manier waarop we de komende tijd gaan zoeken naar een oplossing. Voor meer informatie verwijs ik naar de site van de regio: www.hollandrijnland.net

Vanmiddag was ik nog even in Rijnsburg voor de start van een project op het gebied van verkeersonderwijs op de basisschool. Vanuit de regio ondersteunen we projecten op het gebied van verkeersveiligheid. Daarna heb ik in Warmond nog een aantal zaken afgehandeld.

Morgen ga ik maar iets vroeger van huis. Tot dan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten