woensdag 6 december 2006

Erfpacht

Vanmiddag mocht ik in het stadsbouwhuis een zaal vol met o.a. makelaars, notarissen en hypotheekverstrekkers verwelkomen. We hadden deze mensen uitgenodigd om hen te informeren over onze plannen met het omzetten van erfpacht naar eigendom.

In de jaren 70 is de gemeente gestart met het uitgeven van grond in erfpacht in plaats van eigendom. Daar waren toen goede (politieke) argumenten voor die met name te maken hadden met het betaalbaar houden van koopwoningen. Aangezien dat tegenwoordig niet meer werkt en de gemeente bovendien andere instrumenten heeft om koopwoningen betaalbaar te houden, had de gemeenteraad eerder besloten om te komen tot afschaffing van het erfpachtstelsel. Als een gevolg daarvan kunnen bijna alle Leidse erfpachters vanaf 1 januari 2007 eigenaar worden van de grond onder hun woning.

Vandaag hadden we dus de mensen bij elkaar die in de praktijk straks met deze nieuwe mogelijkheid te maken krijgen. De particuliere erfpachters krijgen binnenkort informatie over dit onderwerp toegezonden. Meer informatie is ook te vinden op www.leiden.nl/erfpacht

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten