dinsdag 12 december 2006

Restrictie

In de commissie Ruimte en Bereikbaarheid hebben we vanavond gesproken over het Wijkontwikkelingsplan voor Leiden-Noord. U weet wel, dat is het plan waarmee we proberen een groot aantal problemen in deze wijk in een keer op te lossen. Als onderdeel van dit plan komen er een groot aantal extra woningen en arbeidsplaatsen. Om te zorgen dat alle extra auto's die met deze nieuwe functies meekomen niet allemaal op de toch al schaarse parkeerplaatsen in de wijk moeten parkeren gaan we heel veel parkeerplaatsen in parkeergarages in en onder gebouwen maken. Op die manier ondervinden de huidige bewoners daar geen overlast van.

Gebouwde parkeerplaatsen zijn echter duur en om die kosten terug te kunnen verdienen zal het gebruik betaald moeten worden. Wanneer het parkeren buiten die voorzieningen gratis blijft is de kans groot dat de autobezitters niet in de dure parkeergarages gaan staan. Daar is al een gebrek aan parkeerruimte zodat dat tot een parkeerchaos in de wijk zal leiden. Omdat te voorkomen kun je als gemeente maatregelen nemen waardoor de auto's van bezoekers niet buiten de parkeergarages mogen parkeren. Je stelt dan een parkeerrestrictiegebied in. Het vorige college had dit in de plannen opgenomen, e.e.a. nadat de gemeenteraad deze mogelijkheid in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) had opgenomen.

Nu wil het feit dat in het programma van dit college te lezen staat dat een dergelijk parkeerrestrictiegebied alleen kan worden ingesteld wanneer de bewoners van de betreffende wijk daarom verzoeken. En dat is in Leiden-Noord niet het geval. Het college staat nu voor een dilemma. We willen natuurlijk het collegeprogramma volgen maar dan hebben we een tekort van ruim 13 miljoen euro omdat de lege parkeervoorzieningen onvoldoende opbrengen. Als je zoveel geld moet bezuinigen op allerlei plannen dat is de kans groot dat het ten koste gaat van voorzieningen die voor de wijk juist hard nodig zijn.

Het college heeft de raad laten weten dat we nog eens goed willen nadenken over een mogelijke oplossing. Binnenkort komen we met voorstellen. Een groot deel van de commissieleden liet vanavond alvast weten dat men de uitkomst kritisch zal bekijken. Parkeerrestrictie is geen populair woord in Leiden.

Tot ziens.

1 opmerking:

 1. Vooral "betaald parkeren" is geen populair woord... Parkeerristrictie als zodanig is vrijwel onontkoombaar, gezien de feiten die je noemt, maar dat betekent nog niet perse een oplossing die (bestaande) bewoners geld kost.

  Overigens denk ik dat de problemen ook niet overdreven moeten worden; het is natuurlijk niet zo dat de de HELE 13 miljoen die de gebouwde parkeerplaatsen voor bezoekers onder het Kooiplein ongedekt zouden zijn bij uitblijven van parkeerrestrictie. De bezetting zal dan alleen lager zijn en de kostendekkingsgraad dus ook.

  Maar nogmaals, ik denk dat er met iedereen gepraat kan worden over parkeerrestrictie, alleen als dat huidige bewoners van m.n. Leiden Noord (veel) geld kost, zou in elk geval de SP daar niet mee kunnen leven.

  Groetjes,

  Julian (SP)

  BeantwoordenVerwijderen