donderdag 14 december 2006

ZAP-ers


Kent u de term Zwerfafvalpakkers (ZAP-ers)? Ik niet, dat wil zeggen, tot vandaag niet. Vandaag mocht ik als vervanger van mijn afwezige collega John Steegh de jaarlijkse ZAP-ers speldjes uitreiken.

Welke gemeente kent ze niet? Burgers die uit eigen beweging, geheel vrijwillig, wekelijks of soms zelfs dagelijks op pad gaan om zwerfafval op te ruimen. Ze verrichten fantastisch werk en ze verdienen het daarvoor in het zonnetje gezet te worden. Dit jaar organiseerde de organisatie Nederland Schoon voor de vierde maal de Speldjesregen. Bij deze gelegenheid mocht ik 7 inwoners van de gemeente Leiden een speldje met oorkonde uitreiken voor het uitstekende werk dat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om onze stad nog schoner te houden.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten