maandag 4 december 2006

Landschap

Vanmorgen weer eens op de fiets de stad in geweest. Eerst om op verzoek van de fractie van Leefbaar Leiden een kijkje te nemen in de Weidehof, waar woningcorporatie Portaal aan het werk is gegaan met een grootscheepse renovatie. Om veel ingrijpende verhuizingen te voorkomen is in het verleden afgesproken de renovatie uit te voeren in bewoonde staat. Nu de werkzaamheden in volle gang zijn valt de overlast voor een aantal bewoners fors tegen. Ik heb vandaag kunnen constateren dat ze niet helemaal ongelijk hebben. Gelukkig heeft Portaal dat inmiddels ook ingezien en een aantal maatregelen genomen om problemen in het vervolg te voorkomen.

Vervolgens ben ik op de koffie geweest bij een aantal bewoners van een flat aan de Haagweg. Zij hadden mij verzocht langs te komen in verband met het feit dat de gemeente een nieuwe ligplaats voor een woonboot gaat realiseren, vlakbij deze flat. Een en ander is zeer tegen de zin van de bewoners en dus wilde ik zelf de situatie wel eens bekijken. De reden dat de gemeenteraad deze ligplaats toch heeft goedgekeurd heeft te maken met een groot tekort aan ligplaatsen in de stad. Op korte termijn hebben we deze ligplaats nodig. Ik kon niet veel anders doen dan de bewoners deelgenoot maken van het dilemma waar ik mee zit. Ik zal nog eens bezien in hoeverre we bij de inrichting van de ligplaats rekening kunnen houden met de wensen.

Aan het einde van de dag mocht ik samen met Sinterklaas de eerste paal slaan voor 48 woningen in het deelplan Landschap in de woonwijk Roomburg.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten