donderdag 21 april 2005

RijnGouwelijn

Vanmorgen was ik voor de regio in Leiden. Eerst met een groot aantal gemeenten en de provincie om de tafel gezeten in de stuurgroep Rijngouwelijn. De RijnGouweLijn is de geplande light-railverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk. Het oostelijk tracé tussen Gouda en het transferium aan de A44 bij Leiden, zal volgens planning vanaf 2010 met light rail worden bediend. Zo spoedig mogelijk na de ingebruikname van deze RGL-Oost, zal de lijn vanaf Leiden tot de kust worden doorgetrokken. (RGL-West) Light rail combineert de voordelen van trein en tram. Het kan diep doordringen en stapvoets rijden in binnensteden, en tevens snel rijden buiten de stad.

Persoonlijk ben ik behoorlijk enthousiast over de aanleg van deze lijn. Grootste probleem is, zoals vaker bij infrastructuur, hoe betalen we het. Voor de Rijngouwelijn-Oost zal het allemaal wel gaan lukken, maar met betrekking tot het westelijke deel heb ik nog wel een aantal zorgen. Deze zorgen heb ik vanmorgen aan de orde gesteld. De komende tijd zal dit punt hoog op de regioagenda blijven staan.

Vanmiddag weer Warmond geweest waar ik naast het wegwerken van mijn post de rest van de dag heb gebruikt voor het schrijven van wat toespraken voor de komende tijd.

Morgen meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten