donderdag 14 april 2005

Georganiseerd Overleg

Fusies zijn vaak ingewikkelde processen. Dat is zo in het bedrijfsleven, dat is zeker het geval bij gemeenten. Het is naar mijn mening de menselijke factor die hierbij een belangrijke rol speelt. Mensen verliezen de eigen vertrouwde omgeving en cultuur en moeten een plekje krijgen binnen een nieuwe, vreemde organisatie, vaak op een andere plaats en met nieuwe collega's. Om een fusie succesvol te laten zijn is het daarom absoluut noodzakelijk om aandacht te besteden aan de gevolgen voor de medewerkers. Binnen het college besteden we daar dus veel aandacht aan. In formele zin voeren we hierover overleg met een ondernemingsraad die speciaal voor de fusie bestaat uit medewerkers uit de drie fusiegemeenten. Over een aantal zwaarwegende onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden voeren we zelfs overleg met de diverse ambtenarenbonden. Dat overleg noemen we Georganiseerd Overleg.

Omdat ik als burgemeester ook verantwoordelijk ben voor personele aangelegenheden was ik vandaag als 'werkgever' aanwezig bij dit Georganiseerd Overleg. We hebben gesproken over het sociaal statuut waarin we afspraken maken over de manier waarop de medewerkers overgaan naar de nieuwe gemeente Teylingen. In dit overleg kijken de bonden vooral naar de belangen van de medewerkers, terwijl het bestuur vooral kijkt naar de belangen van onze inwoners. In de praktijk lopen deze belangen soms uit elkaar en dat is dus lastig. Overigens zijn de gesprekken vandaag in goede sfeer verlopen. Ik heb er wel vertrouwen in dat we binnenkort overeenstemming zullen bereiken over het sociaal statuut. In het fusieproces is dat dan weer een belangrijke stap.

Eind van de middag ben ik bij een bijeenkomst van de vereniging van Zuid-Hollandse burgemeesters geweest. Een bijeenkomst over het thema 'krachtig leiderschap'. Burgemeester Leers van Maastricht hield een knappe toespraak over dit onderwerp, al was ik het niet altijd met hem eens.

Vanavond was er commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keer zowaar een volle tribune. Deze mensen kwamen luisteren naar een discussie over verkoop van snippergroen. Er werd gesproken over de voorwaarden waaronder de gemeente kleine stukjes openbaar groen nabij woningen kan verkopen.

Morgen is wel een bijzondere dag. Opening van het watersportseizoen in Warmond. U kunt er morgen alles over lezen.

Tot dan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten