dinsdag 3 mei 2005

Ligplaatsenproblematiek

Dinsdag dus collegedag. De agenda leek niet erg omvangrijk, maar dat is niet altijd een garantie voor een korte vergadering. Er spelen momenteel twee onderwerpen die een flink deel van onze aandacht opeisen. Op de eerste plaats een ontwerp bestemmingsplan voor de bebouwde kom, waarin een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn opgenomen. Op de tweede plaats werken we aan een recreatievisie waarin de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme voor Warmond vastliggen. Omdat beide documenten belangrijk zijn voor de toekomstige 'kern' Warmond willen we graag dat deze nog voor de fusie door de Warmondse gemeenteraad afgehandeld kunnen worden.

Voordat de gemeenteraad zich echter over deze zaken kan buigen, moeten we ruimte voor inspraak geven aan de Warmondse inwoners. Deze inspraak mag niet plaats vinden tijdens de zomervakantie (dan zijn er immers veel inwoners afwezig) en wanneer we het na die tijd doen dan kunnen we dit onderwerp niet meer voor het eind van het jaar afronden. De tijd begint dus te dringen. Daar komt nu nog bovenop dat bij behandeling van de stukken in het college bleek dat deze op een aantal punten nog niet de toets der kritiek kon doorstaan. Omdat dit bij de behandeling door de gemeenteraad wel eens problemen zou kunnen opleveren hebben we besloten de stukken nog een week aan te houden voor verbetering. Daarmee wordt de tijd die ons rest van de hele behandeling nog korter. Lastig, maar het is niet anders. Bij dit soort belangrijke besluiten is zorgvuldigheid van groot belang.

Tijdens de collegevergadering van vanmorgen was dit het belangrijkste onderwerp van gesprek. Verder hebben we een uitgebreide discussie gehad over ons beleid met betrekking tot illegale ligplaatsen, ook weer zo'n typisch 'watergemeente'-probleem. In de Kaag liggen een paar honderd pleziervaart en woonschepen afgemeerd zonder dat daar officieel toestemming voor is. Dat is vervelend want deze schepen kunnen de overige scheepvaart belemmeren, milieuproblemen veroorzaken etc. Omdat het op het water elk jaar drukker wordt, hebben we steeds meer last van deze illegaal aangemeerde schepen. In de praktijk is deze situatie echter vaak al zo lang gedoogd dat het juridisch niet meer zomaar mogelijk is om daar tegen op te treden. Een oplossing zou kunnen zijn dat we op een aantal plaatsen toestaan dat er nieuwe havens komen waar de schepen die nu elders illegaal liggen naar toe kunnen. In de praktijk is dat echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Als we het verkeerd aanpakken kunnen de problemen zelfs nog verder toenemen. Reden voor ons om onze ambtenaren te vragen nog eens een aantal zaken uit te zoeken voor we tot besluitvorming komen. Binnenkort praten we verder.

Tenslotte heb ik vandaag verder gewerkt aan mijn toespraak voor de herdenkingsdienst in de Rooms-Katholieke kerk in Warmond op 4 mei. U bent natuurlijk ook allemaal welkom, aanvang 19:15 uur. Morgen doe ik hier verslag.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten