woensdag 25 mei 2005

Werkbezoek

Zoals ik gisteren al aankondigde ben ik vandaag de hele dag op werkbezoek geweest in het Lage Land. Dit is het gebied dat vanuit het gemeentehuis gezien, aan de andere kant van de Kagerplas ligt en dat daar grenst aan de gemeenten Alkemade en Leiderdorp. Het gebied is vanuit de kern van Warmond alleen over het water rechtstreeks te bereiken. Over de weg lukt dat alleen via buurgemeenten. In het kader van de herindeling gaan er stemmen op om een deel van dit gebied toe te voegen aan de gemeenten Alkemade en Leiderdorp. De raad van Warmond is hier geen voorstander van en zou dit gebied bij de herindeling net als de rest van Warmond willen toevoegen aan de nieuwe gemeente Teylingen. Belangrijkste argument is de waarde van het gebied voor het toerisme en recreatie, zeg maar een van de belangrijke kernkwaliteiten van de nieuwe gemeente.

Voor mij was dit reden om me vandaag maar eens persoonlijk te laten informeren bij bewoners en ondernemers in dit gebied. Dankzij een perfecte voorbereiding van de mensen op het gemeentehuis lag er vanmorgen een mooi dag programma voor me klaar. Verder was het natuurlijk een uitstekende gelegenheid om eens nader kennis te maken met de Warmonder aan de overkant. In dit gebied zijn dat toch nog zo'n 150 mensen.

Ik ben de dag begonnen bij het bedrijf van de heer Van Schie (die naam komt in dit gebied overigens wel heel veel voor), aan het einde van de Zijldijk. De (doodlopende)weg daar naartoe was op zich al een bijzondere ervaring. Komende vanuit het stedelijke gebied rond Leiden is het een verademing om hier het Groene Hart in te rijden. De rust, openheid en kwaliteit van het landschap is hier wel heel bijzonder. Dit beeld wordt de rest van de dag alleen maar bevestigd. De heer Van Schie heeft een bijzonder 'eenmansbedrijf'. Verhuur van zeilboten, verkoop van brandstof voor de scheepvaart, pontbaas voor mensen die naar de Kaagsocieteit willen oversteken en parkeerwachter. En dit alles 7 dagen per week, 24 uur per dag. Voor zijn inkomsten is hij volledig afhankelijk van de watersport en dus van het weer. In de winter weinig te doen en in de zomer is het druk. Bij mijn eerste koffie heeft hij me zijn visie gegeven op de gemeente. Hij had ook nog een aantal vragen die ik niet allemaal kon beantwoorden. Met de toezegging dat ik daar later nog op terug zal komen, vertrok ik naar mijn volgende afspraak, de Watertuinen.

Ik had een afspraak met de secretaris van de vereniging. De Watertuinen is zo'n gebied waar in de jaren 70 van de vorige eeuw een projectontwikkelaar zijn kans schoon zag om een recreatieparkje met 60 bungalows met bijbehorende jachthaven te bouwen. Midden in het open weidegebied, tegenwoordig zouden we dat niet meer doen in zo'n gebied. In de loop der tijd werden de bungalows steeds meer als permanente woning in gebruik genomen en doordat de gemeente hier niet echt tegen wilde optreden is er nu zo langzamerhand een soort woonwijk ontstaan. Wel een bijzondere wijk want de eigenaren hebben samen een vereniging die voor een deel de taak van de gemeente heeft overgenomen. Ze zorgen voor het wegenonderhoud, de groenvoorziening, het riool, de beveiliging, etc. In de moderne bestuursfilosofie eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wijkbeheer door de inwoners zelf. De inwoners betalen daarvoor ook allemaal een bedrag aan de vereniging. Het grootste deel van de 150 bewoners van het gebied woont hier met heel veel genoegen, dat is mij wel duidelijk. Momenteel ligt er een aanvraag van de gemeente bij de provincie om permanente bewoning in dit gebied in de toekomst toch weer toe te staan.

Zo'n wijkje 'op afstand' heeft ook wel zijn nadelen. In geval van nood duurt het vaak iets langer voor de hulpdiensten arriveren en voorzieningen als winkels en scholen liggen allemaal wat verder weg. In tegenstelling tot mijn aanvankelijke verwachting merkte ik dat er in de loop der tijd ook nog een flink aantal jongen gezinnen zijn neergestreken. Het lijkt me ook niet de slechtste plaats om je kinderen groot te brengen.

Vervolgens ben ik doorgereden naar het boerenbedrijf van de familie Van Schie. Daar mocht ik voor een prima lunch aan de keukentafel aanschuiven. Broodjes met kaas uit de eigen kaasmakerij. Ik heb het me goed laten smaken. Tijdens het eten hebben we gesproken over het boerenbedrijf, Warmond en de recreatie rondom de plas. De boerderij ligt op een van de mooiste locaties aan de Kaag en is opgenomen geweest in een van de VVV fietsroutes door het gebied. Geweest, want die route is opgeheven vanwege het grote succes. Het aantal fietsers die over het boerenerf kwamen werd zo groot dat men er last van kreeg bij het dagelijkse werk. Ook onstonden er gevaarlijke situaties. De route is vervolgens aangepast. Aan een kan jammer, maar aan de andere kant toont het wel aan hoe groot de toeristische potentie van dit gebied is. Daar moeten we als gemeente naar mijn mening meer op inspelen. De boeren willen daar graag aan meewerken zolang ze er ook zelf maar iets aan over kunnen houden.

Vanmiddag doorgereden naar camping De Horizon. Een mooie camping met een mix van vaste en seizoensplaatsen, maar ook een flink aantal passantenplaatsen. Hier kun je je boot aan de steiger leggen en de tent 50 meter verder opzetten. Mooier kan het toch eigenlijk niet. Ook de weg er naartoe is een hele belevenis. Dwars over de verschillende erven baan je jezelf een weg naar dit stukje Warmond. In gesprek met de eigenaar hebben we eerst eens wat beter gekeken naar de relatie met de gemeente. Ik heb ook hier wat dingen genoteerd die ik later nog eens moet uitzoeken. Daarna hebben we een rondje over de camping gelopen. Het lijkt wel of er als vanzelf een vakantiegevoel over je heenkomt wanneer je hier loopt. Het zonnetje werkte overigens ook goed mee, het was inmiddels zomers geworden.

Aan het eind van de middag heb ik mijn bezoek vervolgd met een bezoek aan de kaagsocieteit. Daar had ik een gesprek met een delegatie van het bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag. Het is dit jaar alweer 95 jaar geleden dat deze vereniging is opgericht. Een prestigeuze vereniging met bijna 2000 leden en prachtige voorzieningen zoals de rijksmonumentale societeit. De bestuursleden hebben ieder voor zich hun hart liggen bij de watersport op De Kaag en steken veel tijd in de organisatie van allerlei activiteiten voor hun leden. Ook vanavond was het een drukte van belang vanwege de wekelijkse terugkerende zomeravondwedstrijd. Werkelijk het watersportcentrum voor het hele Kagerplassengebied. Op uitnodiging van het bestuur heb ik een hapje kunnen meegegeten uit de prima keuken. Tijdens het eten heb ik vooral goed geluisterd naar de ideeen die men heeft over de verdere ontwikkeling van de watersport op en rond de Kaag. Binnen de vereniging zit veel kennis over de watersport in dit gebied. Kennis die we als gemeente naar mijn mening goed moeten gebruiken.

Voor de avond hadden we alle bewoners van het Lage Land een uitnodiging gezonden voor een rondetafelgesprek met de burgemeester. Van de 150 inwoners waren er ruim 30 gekomen. Een mooi aantal. Tijdens een korte inleiding heb ik verslag gedaan van mijn ervaringen vandaag en heb ik het een en ander verteld over de komende fusie. Vervolgens hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over allerlei onderwerpen die voor de bewoners van dit gebied belangrijk zijn. Het ging over toerisme en recreatie, het boerenbedrijf, de binding met de gemeente Warmond en het vraagstuk van de rioolaansluitingen in dit buitengebied. Met betrekking tot dit laatste onderwerp moesten we constateren dat de informatieverstrekking vanuit de gemeente niet helemaal goed verlopen was. Dat gaan we de komende tijd goedmaken.

Het belangrijkste onderwerp van de avond werd uiteindelijk toch nog de vraag of deze mensen zich kunnen vinden in een aansluiting van dit deel van Warmond bij de gemeente Alkemade. Dit punt is actueel omdat Alkemade de Tweede Kamer heeft verzocht om tegelijk met de herindeling tot een grenscorrectie te komen. Na alles wat ik daarover tot nu toe had vernomen ging ik er vanuit dat een groot aantal bewoners zich wel kon vinden in de aansluiting bij Alkemade. Dat pakte toch iets anders uit. Van de aanwezige mensen was het overgrote deel van mening dat men bij Warmond moest blijven. Slechts een enkeling had daarover een andere mening. Voor mij wel een belangrijk gegeven om de komende tijd nog iets mee te doen.

Daarmee was een slot gekomen aan het werkbezoek. Het was een mooie dag. Ik kan u het gebied van harte aanbevelen voor een mooie fietsroute in de komende zomervakantie. Meer informatie kunt u vinden bij de VVV in Warmond. Veel bewoners stelden de aandacht vanuit de gemeente overigens bijzonder op prijs en hopen dat dit in de toekomst een vervolg gaat krijgen. Wat mij betreft gaan we dat doen, maar eerst ga ik morgen nog een aantal afspraken nakomen die ik vandaag heb gemaakt.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten