dinsdag 24 mei 2005

Positief saldo

Vandaag weer dinsdag, vergaderdag. Vanmorgen begonnen met de wekelijkse vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. We hebben de jaarrekening over 2004 kunnen vaststellen waarmee het vorig jaar ook in financieel opzicht nu echt kan worden afgesloten. En dat ook nog met een aardig positief saldo en de goedkeuring van onze accountant. Dit stuk gaat nu door naar de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling.

Vanmiddag weer een bijeenkomst van de fusiestuurgroep met de college's uit Voorhout en Sassenheim. We hebben de functiebeschrijvingen van het management vastgesteld, gesproken over de financiele consequenties etc. Over deze fusie stond vandaag ook een bericht in het Leidsch Dagblad onder de kop: 'Veel kritiek uit de kamer op Teylingen'. Vooruitlopend op de kamerbehandeling is er een schriftelijke reactie van de vaste kamercommissie gekomen. Deze is van toon inderdaad redelijk kritisch. Gelukkig zien een aantal partijen ook de noodzaak van de fusie in. Ik zie in ieder geval geen problemen en verwacht dat de kamer voor het zomerreces tot goedkeuring zal overgaan.

Vanmiddag de werkdag afgesloten met een feestelijk moment, de ondertekening van een overeenkomst met de woningstichting Warmunda voor de kop van de Dorpstraat. Hiermee kwam wat ons betreft een einde aan vele jaren discussie. De bouwactiviteiten voor de nieuwe supermarkt en woningen zijn inmiddels begonnen en zullen na oplevering een prima aanvulling vormen op de bestaande voorzieningen.

Morgen ben ik de hele dag buiten de deur voor een werkbezoek aan het Lage Land. Gedurende de dag ga ik op bezoek bij een groot aantal bewoners en ondernemers in dit gebied. 's avonds sluit ik de dag af met een rondetafelgesprek met belangstellenden in de Kaagsocieteit. Daarna zal ik hier verslag doen.

Tot morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten