dinsdag 10 mei 2005

Sluitingstijden

Volle praat agenda vandaag. Vanmorgen begonnen met een bijeenkomst van de fractievoorzitters om de agenda vast te stellen voor de commissie en raadsvergadering van de komende tijd. Kort en zakelijk zoals ik inmiddels gewend ben in dit overleg.

Daarna hadden we vanmorgen een bijzondere bijeenkomst met de Warmondse raads- en collegeleden. Het was een zogenaamde benen-op-tafel bijeenkomst. Naast de normale commissie- en raadsvergaderingen waar het debat doorgaans over de inhoud gaat, is het af en toe ook belangrijk om te praten over de manier waarop het gemeentebestuur zelf functioneert in belangrijke besluitvormingsprocessen. Dat is nu in ieder geval van belang omdat Warmond als gevolg van de fusie nog maar 8 maanden zelfstandig is. De raad kan die tijd gebruiken om een aantal belangrijke dossiers op een goede manier af te ronden. Vanmorgen hebben we met elkaar gekeken op welke punten we de komende tijd nog overeenstemming kunnen bereiken.

Vanmiddag was ik als dagvoorzitter aanwezig bij een bijeenkomst van de Milieudienst. Met een groep ambtenaren van de verschillende regiogemeenten hebben we met elkaar gesproken over het onderwerp 'duurzaam bouwen' en 'gemeentelijk klimaatbeleid'. In helder Nederlands, hoe kunnen we in deze regio bouwen, wonen en werken op zo'n manier dat de belasting voor ons milieu zo klein mogelijk blijft. Het onderwerp lijkt de afgelopen jaren wat uit de politieke actualiteit verdwenen, maar recente discussies over bijvoorbeeld luchtverontreiniging of energieopwekking geven nog steeds aan dat ons milieu aandacht nodig heeft. Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, met name bij ontwerp van nieuwe woon- en werkgebieden. Doel van de middag was vooral de uitwisseling van informatie over dit onderwerp en daar zijn we volgens mij wel in geslaagd.

Vanavond was ik weer terug in Warmond. De gemeenteraad organiseerde een mini-symposium over de sluitingstijden van de horeca in Warmond. In de commissievergadering wil men binnenkort praten over de mogelijkheid van aanpassing van sluitingstijden van de Warmondse horeca. Voorafgaand hieraan wilde men overleg voeren met betrokkenen om de verschillende meningen te horen over een eventuele koerswijziging. Tijdens het symposium is zowel gesproken over sluitingstijden op normale dagen als op speciale dagen en bij bijzondere evenementen zoals Koninginnedag, de Kaagweek, de harddraverij, carnaval, Music Behind the Toll, e.d.

Er was een flinke opkomst van zo'n 40 a 50 mensen. Dit waren met name omwonenden, horeca uitbaters, en organisatoren van evenementen. Iedereen kreeg ruim de gelegenheid om zijn of haar mening te geven waarbij de verschillende belangen volgens mij goed aan de orde kwamen. De gemeenteraad zal op basis van deze informatie binnenkort conclusies gaan trekken. Ik heb er wel vertrouwen in.

Overigens was dit volgens mij een prima manier om inwoners te betrekken bij het beleid van de gemeenteraad. Tijdens zo'n bijeenkomst hoor je direct uit eerste hand hoe inwoners aankijken tegen bepaalde vraagstukken. In de besluitvorming kan de raad daar weer haar voordeel mee doen.

Tot morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten