maandag 30 mei 2005

Nota van beantwoording

Na een weekend met prachtig weer vanmorgen weer een frisse start gemaakt. Eerst wat post weggewerkt en daarna naar Sassenheim vertrokken voor een overleg met de andere 'Teylingen' burgemeesters. Elke twee weken praten we de stand van zaken met betrekking tot de fusie met elkaar door. We maken ons wat zorgen over de relatie tussen enerzijds de 3 colleges van B&W en de 3 gemeentenraden anderzijds. Sinds de invoering van het dualisme, ruim 3 jaar geleden, hebben deze organen eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen. In grote lijnen komt het er op neer dat de raad de hoofdlijnen van beleid en de daarbij behorende financiele ruimte bepaalt. Het college draagt zorg voor de uitvoering van het beleid.

De gevolgen van deze wijziging waren behoorlijk veel omvattend. In de praktijk zijn veel gemeenten daarom nog steeds op zoek naar de meest gewenste manier van samenwerking. Als gevolg van de fusie is dit bij ons nog veel lastiger. Binnenkort gaan we als burgemeesters om de tafel met een aantal raadsleden om te kijken of we op dit punt onze samenwerking kunnen verbeteren.

Ook kregen we vanmorgen, vers van de pers, de beantwoording van de minister binnen op de vragen van de 2e kamer over de fusie. Heldere en consequente antwoorden naar mijn mening. De minister laat zich niet verleiden tot uitspraken over aanvullende grenscorrecties aan de buitengrens zoals bijvoorbeeld ons Lage Land. De minister is van mening dat deze discussie vooral thuis hoort bij provincie en de betreffende gemeente. Gezien mijn ervaringen in het Lage Land vorige week, ben ik het daar dus volledig mee eens. Juist omdat ook de Tweede Kamer van mening is dat dergelijke processen van onderaf moeten komen, zou het niet logisch zijn dat de Kamer zelf wel besluiten gaan nemen buiten de gemeente om. Als u het stuk van de minister wilt lezen, klik dan hier. Er staan ook wel aardige dingen in over de andere gemeenten in de regio.

Vanmiddag was ik aanwezig bij het districtscollege Duin- en Bollenstreek. In dit overleg praten de burgemeesters uit onze regio met de politie. We hebben onder andere gesproken over de consequentie die onze fusie zou moeten hebben voor de organisatie van de politie. Ook heeft het Openbaar Ministerie een presentatie gegeven van de gegevens uit het jaarverslag van 2004.

Vanavond was ik in Noordwijk. Daar vond een regiocongres plaats in het kader van het Pact Van Teylingen. Meer dan 200 belangstellenden waren voor dit doel naar het nieuwe theater De Muze gekomen. Wat een prachtig theater overigens. Het onderwerp was “de binnenduinrand van Lentevreugd tot De Zilk”. De binnenduinrand vormt de vaak scherpe overgang van duinen naar bollenvelden, wat vanuit landschappelijk perspectief bijzonder is. In deze rand vinden tal van ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die op het congres aan de orde kwamen: woningbouw (o.m. terreinen van Willem van den Bergh, Sancta Maria en natuurlijk het marinevliegkamp Valkenburg), aanleg natuur en toenemende recreatiedruk.

Tot morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten