woensdag 21 december 2005

Intenties

De afgelopen periode hebben we met onze woningstichting Warmunda gesprekken gevoerd over de invulling van het gebied achter de protestantse kerk, ook wel de volkstuinlocatie genoemd. Over eventuele bebouwing van deze locatie is in het dorp en in de gemeenteraad veel discussie geweest. In het kader van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten dat zij bij toekomstige ontwikkelingen zelf het uiteindelijke besluit tot bebouwing wil nemen. Vanmorgen hebben we op de valreep een intentieovereenkomst ondertekend op grond waarvan de gemeente met de woningstichting verder in gesprek gaat over de invulling van deze locatie.

Op de Teyding.nl las ik overigens dat wij niet de enige zijn die deze maand opmerkelijk veel intentieverklaringen tekenen. Ook uit Sassenheim kwam deze week melding van het tekenen van een intentieverklarig voor ontwikkelingen in het centrumgebied. Het past een beetje bij het afscheid nemen van je zelfstandigheid. Als zelfstandige besturen probeer je natuurlijk zoveel mogelijk goede zaken te realiseren voor de eigen inwoners, dat is immers onze opdracht. In veel gevallen lukt dat, maar zeker bij tijdrovende en ingewikkelde dossiers is dat niet altijd goed te plannen. Het tekenen van een intentieverklaring is dan een manier om toekomstige ontwikkelingen toch nog een beetje te sturen. Het zijn de laatste 'stuiptrekkingen' van een vertrekkend bestuur.

Vanmorgen hadden we in de raadszaal bezoek van een grote groep kinderen en hun meesters en juffen. Zij kwamen van de drie basisscholen en het kinderdagverblijf in ons dorp. In verband met ons vertrek als zelfstandig gemeentebestuur hebben we een kadeautje aangeboden voor gebruik in de lessen. Als dank voor de goede samenwerking. Voor de kinderen was het natuurlijk spannend om een keer met de burgemeester te praten. We hebben er een gezellig gesprek van gemaakt.

Vanmiddag was ik voor de laatste keer bij de stuurgroep Rijngouwelijn. Vanuit mijn regionale taak heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor dit project. Gedurende deze tijd ben ik steeds enthousiaster geworden voor de aanleg van deze light-rail verbinding. Meer informatie over dit project is terug te vinden op www.rijngouwelijn.nl.

Vanmiddag was ik aanwezig bij de afscheidsrecepties van het bestuur van Voorhout en Sassenheim. Na alle intensieve samenwerking is het goed om elkaar nog even de hand te drukken. De kans dat we elkaar in de toekomst nog vaak tegenkomen is immers niet zo groot meer. In Sassenheim was deze bijeenkomst overigens in het Sikkens Museum. Dit museum is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sassenheim. Wat een prachtig gebouw is dat.

Vanavond heb ik de laatste hand gelegd aan mijn toespraak voor de bijzondere raadsvergadering van morgenavond in Warmond. Daarnaast heb ik de mensen in mijn adressenlijst alvast laten weten dat mijn emailadres in Warmond binnenkort komt te vervallen. Vanaf vandaag ben ik bereikbaar op marc.witteman@planet.nl

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten