dinsdag 13 december 2005

Secundaire arbeidsvoorwaarden akkoord

Vanmorgen de een na laatste collegevergadering gehad. Volgende week dinsdag is de laatste keer dat we officieel bij elkaar zitten om onze wekelijkse besluitenlijst af te werken. Overigens blijven de bevoegdheden van het Warmondse bestuur gewoon in stand tot 31 december 24.00 uur. Wanneer het echt nodig is kunnen we tot die tijd nog beslissingen nemen.

Vanmorgen hebben we de resultaten besproken van een controle actie die onlangs onder de Warmondse horeca is gehouden. Deze ondernemers hebben de zaken, op wat kleine punten na, keurig in orde. Verder hebben we gesproken over een voorstel met betrekking tot de winnaar van de Warmondse sportprijs (ik zeg nog niet wie), de tarieven voor de sporthal voor 2006, het sluiten van een overeenkomst voor de ontwikkeling van de tuincentrumlocatie en over de mogelijke verhuizing van de politiepost naar het Trefpunt.

Op www.deteyding.nl heb ik gelezen dat de inwoners van de nieuwe gemeente worden opgeroepen mee te denken over de nieuwe burgemeester. Goed initiatief om de inwoners op die manier te betrekken bij het opstellen van een profielschets. Ik hoop dat veel inwoners van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.

Vanmiddag was ik in Sassenheim voor deelname aan het overleg met de bonden over arbeidsvoorwaarden binnen de gemeente Teylingen. Na een aantal schorsingen hebben we overeenstemming bereikt over het gehele pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe gemeente Teylingen. De bonden gaan dit resultaat nu met een positief advies voorleggen aan hun leden. Als deze instemmen dan hebben we het overleg keurig voor de fusiedatum kunnen afronden. Prettig om de zaken goed achter te kunnen laten.

Tenslotte heb ik aan het einde van de middag kennis kunnen maken met de heer Staatsen, de waarnemend burgemeester van Teylingen m.i.v. 1 januari. Mijn overdracht aan hem loopt overigens vooral via de ambtelijke organisatie. Onze ambtenaren zijn goed op de hoogte van alles wat binnen de gemeente van belang is voor de nieuwe burgemeester. Waar nodig liggen belangrijke zaken vast in overdrachtsdossiers. Daardoor is het niet nodig dat ik daar zelf heel veel tijd aan besteed. Ik heb mijn opvolger natuurlijk wel laten weten dat ik voor hem altijd bereikbaar ben wanneer dat nodig mocht zijn.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten