vrijdag 9 juni 2006

Binnenstedelijke walmuren

Vanmorgen de hele ochtend in vergadering gezeten met college en de ambtelijke top van onze organisatie. We hebben gesproken over de eerste versie van het collegewerkprogramma. Dat is een concrete uitwerking van het akkoord dat de collegepartijen na de verkiezingen hebben gesloten. In het werkprogramma is straks precies te lezen hoe en wanneer het college alle politieke wensen gaat omzetten in daden en wat dat gaat kosten.

Met de raad hebben we afgesproken dat dit belangrijke stuk voor de zomer klaar is. Dat gaat lukken, maar daarvoor zijn nog wel een paar besprekingen nodig.

Vanmiddag mocht ik samen met mijn collega John Steegh een gedenksteen onthullen nabij de Kraaijerbrug. Deze steen was het sluitstuk van een omvangrijk project waarbij in de afgelopen periode maar liefst 228 meter walmuur langs de Nieuwe Rijn is gerenoveerd. Veel mensen hebben erg hun best gedaan om dit project op een historisch verantwoorde manier te realiseren. Hierdoor is het zicht op de stad vanaf het water, nog mooier geworden dan het al was. De vernieuwde walmuur met daarop de kenmerkende historische lantaarnpalen vormen samen met de historische gevelwand weer een perfect geheel.

Tot de volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten